Oort hûn

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
(Tùi Oort-hûn choán--lâi)
Gē-su̍t-ka oē ê Oort-hûn kap khah lāi-té ê Kuiper-toà.

Oort-hûn (Oort cloud, Öpik-Oort Cloud) sī lī Ji̍t-thaû chha-put-to 50,000 kaù 100,000 AU hn̄g, 1 ê chhin-chhiūⁿ kiû-thé ê só͘-chāi, lāi-té chú-iàu sī tn̂g-boé-chheⁿ. Chit ê kī-lî khah lím Ji̍t-thaû kaù siōng kīn ê chheⁿ Proxima Centauri 1/4 ê lō͘-têng, iok-lio̍k Ji̍t-thaû kaù Mê-ông-chheⁿ ê 1000 poē, chha-put-to sī 1 kng-nî (light year) hiah hn̄g.

Goā-pō͘ liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Thài-iông-hē
Chheⁿ: Ji̍t-thâu
He̍k-chheⁿ: Chúi-chheⁿ | Kim-chheⁿ | Tē-kiû | Hóe-chheⁿ | Bo̍k-chheⁿ | Thó͘-chheⁿ | Thian-ông-chheⁿ | Hái-ông-chheⁿ
É-he̍k-chheⁿ: Ceres | Mê-ông-chheⁿ | Haumea | Makemake | Eris
Sió-bu̍t-thé: Sió-he̍k-chheⁿ | Hái-ông-chheⁿ goā chheⁿ-thé | Tn̂g-boé-chheⁿ
Oē-chheⁿ: Goe̍h-niû | Hoé-chheⁿ ê | Bo̍k-chheⁿ ê | Thó͘-chheⁿ ê | Thian-ông-chheⁿ ê | Hái-ông-chheⁿ ê
Tīn: Sió-he̍k-chheⁿ-toà | Kuiper-toà | Sàn-loān îⁿ-poâⁿ | Oort-hûn
Chhiáⁿ chham-khó thian-bûn bu̍t-thé, thài-iông-hē ê chheⁿ-thé lia̍t-toaⁿ, chiàu poàⁿ-kèng pâi iah sī chiàu chit-liōng pâi