Kuiper-toà

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Gē-su̍t-ka oē ê Kuiper-toà kap koh-khah hn̄g ê Oort-hûn.

Kuiper-toà (Kuiper belt) sī Thài-iông-hē lāi-té ùi Hái-ông-chheⁿ (Ji̍t-thaû sǹg--koè-lâi 30 AU) kaù 50 AU hit tah, kap n̂g-tō (ecliptic) kāng 1 ê pêⁿ-bīn.

Kok-chè Thian-bûn Liân-bêng (International Astronomical Union, IAU) kā Kuiper-toà ê chheⁿ-thé hō-chò Hái-ông-chheⁿ goā chheⁿ-thé (trans-Neptunian object), sǹg sī 1 chióng sè lia̍p he̍k-chheⁿ (minor planet). Mā ū lâng kā kiò chò sió-he̍k-chheⁿ (asteroid).

Kuiper-toà ê chīn-pōng m̄ sī chhìn-chhái tēng--ê, hia ū 1 ê hō-chò "Kuiper-phāng" (Kuiper gap) iah "Kuiper-khàm" (Kuiper cliff) ê toā phoà-khiah. Sī án-choáⁿ ē án-ni-siⁿ? Ū 1 chióng lí-lūn kóng ū 1 lia̍p chhan-chhiūⁿ Tē-kiû iah Hoé-chheⁿ hiah toā lia̍p ê chheⁿ-thé kā hia ê iù-sap-á lóng saù kah lī-lī-lī.

Goā-pō͘ liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Thài-iông-hē
Chheⁿ: Ji̍t-thâu
He̍k-chheⁿ: Chúi-chheⁿ | Kim-chheⁿ | Tē-kiû | Hóe-chheⁿ | Bo̍k-chheⁿ | Thó͘-chheⁿ | Thian-ông-chheⁿ | Hái-ông-chheⁿ
É-he̍k-chheⁿ: Ceres | Mê-ông-chheⁿ | Haumea | Makemake | Eris
Sió-bu̍t-thé: Sió-he̍k-chheⁿ | Hái-ông-chheⁿ goā chheⁿ-thé | Tn̂g-boé-chheⁿ
Oē-chheⁿ: Goe̍h-niû | Hoé-chheⁿ ê | Bo̍k-chheⁿ ê | Thó͘-chheⁿ ê | Thian-ông-chheⁿ ê | Hái-ông-chheⁿ ê
Tīn: Sió-he̍k-chheⁿ-toà | Kuiper-toà | Sàn-loān îⁿ-poâⁿ | Oort-hûn
Chhiáⁿ chham-khó thian-bûn bu̍t-thé, thài-iông-hē ê chheⁿ-thé lia̍t-toaⁿ, chiàu poàⁿ-kèng pâi iah sī chiàu chit-liōng pâi