Chúi-chheⁿ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Thiàu khì: Se̍h chāmchhiau-chhoē
Chúi-chheⁿ

Chúi-chheⁿ (Mercury) sī siōng oá Ji̍t-thaû ê he̍k-chheⁿ, Thài-iông-hē lāi-té tē 2 sè lia̍p--ê. Chúi-chheⁿ ê chheⁿ-téng (apparent magnitude) ùi -0.4 kaù 5.5, i ê khan-tǹg-kak (elongation) ke̍k-ke 28.3°, ài phú-hoáⁿ-kng (twilight) ê sî chiah khoàⁿ ē-tit tio̍h. Lán tùi Chúi-chheⁿ iáu bô siáⁿ liáu-kái, 1974 kaù 1975 hit chūn thài-khong-chûn (spacecraft) Chúi-hu 10 (Mariner 10) bat oá-kīn, m̄-koh chiah khoàⁿ tio̍h 40%-45% niā.

Chúi-chheⁿ kap Goe̍h-niû chin sio-siâng, goā-piáu lóng sī chheⁿ-chi̍oh-khut. I bô oē-chheⁿ mā bô tāi-khì-chân, m̄-koh ū 1 ê toā thih-sim, chō-chiâⁿ ê chû-tiûⁿ chha-put-to Tē-kiû--ê 1% hiah kiông. Chúi-chheⁿ piáu-bīn ê un-tō͘ ùi 90 kaù 700 K, chiàⁿ-ji̍t-thaû-kha (subsolar) siōng joa̍t, oá lâm-pak-ke̍k (poles) ê chheⁿ-chio̍h-khut ê khut-á-té siōng léng.

Goā-pō͘ liân-kiat[siu-kái]

Thài-iông-hē
Eight Planets.png
Chheⁿ: Ji̍t-thaû
He̍k-chheⁿ: Chúi-chheⁿ | Kim-chheⁿ | Tē-kiû | Hoé-chheⁿ | Bo̍k-chheⁿ | Thó͘-chheⁿ | Thiⁿ-ông-chheⁿ | Hái-ông-chheⁿ
É-he̍k-chheⁿ: Ceres | Mê-ông-chheⁿ | Haumea | Makemake | Eris
Sió-bu̍t-thé: Sió-he̍k-chheⁿ | Hái-ông-chheⁿ goā chheⁿ-thé | Tn̂g-boé-chheⁿ
Oē-chheⁿ: Goe̍h-niû | Hoé-chheⁿ ê | Bo̍k-chheⁿ ê | Thó͘-chheⁿ ê | Thiⁿ-ông-chheⁿ ê | Hái-ông-chheⁿ ê
Tīn: Sió-he̍k-chheⁿ-toà | Kuiper-toà | Sàn-loān îⁿ-poâⁿ | Oort-hûn
Chhiáⁿ chham-khó thian-bûn bu̍t-thé, thài-iông-hē ê chheⁿ-thé lia̍t-toaⁿ, chiàu poàⁿ-kèng pâi iah sī chiàu chit-liōng pâi


HAISTAKAA PASKA, VITTU!

sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf