Kim-chheⁿ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Kim-chheⁿ

Kim-chheⁿ, a kio chue Kim-chhiⁿ (Venus) sī lī Ji̍t-thâu tē 2 hn̄g ê he̍k-chheⁿ (planet). I sī tē-kiû-hêng he̍k-chheⁿ (terrestrial planet), toā-sè kap kiat-kò͘ lóng chin chhan-chhiūⁿ Tē-kiû (Earth), ū lâng kóng i sī Tē-kiû ê "chí-moē he̍k-chheⁿ". He̍k-chheⁿ ê kúi-tō (planetary orbit) lóng sī tn̂g-ko-îⁿ (ellipse), m̄-koh Kim-chheⁿ--ê siōng îⁿ, i ê lī-sim-lu̍t (eccentricity) bô kaù 1%. Kim-chheⁿ phēng Tē-kiû khah oá Ji̍t-thaû, kiàn khoàⁿ tō kap Ji̍t-thaû kāng hiòng, tio̍h àm-thaû-á iah beh thiⁿ-kng hit kúi tiám-cheng chiah khoàⁿ ē tio̍h, Kim-chheⁿ ê khan-tn̂g-kak (elongation) ke̍k-ke sī 47.8°. Kim-chheⁿ kng ê sî ji̍t--sî mā khoàⁿ ē tio̍h; chit chióng ji̍t--sî khoàⁿ ē-tit tio̍h--ê chóng-á-kiōng-á Goe̍h-niû (Moon) kap Kim-chheⁿ niā. Kim-chheⁿ mā hō-chò Khé-bêng-chheⁿ, Thài-pe̍k(-chheⁿ), Thaù-chá-chheⁿ (Morning Star), iah sī Àm-thaû-chheⁿ (Evening Star). Àm-sî chún-nā khoàⁿ tio̍h Kim-chheⁿ, i koat-tēng sī Goe̍h-niû lia̍h-goā thiⁿ-téng siōng-kài kng--ê.

Thài-iông-hē
Eight Planets.png
Chheⁿ: Ji̍t-thâu
He̍k-chheⁿ: Chúi-chheⁿ | Kim-chheⁿ | Tē-kiû | Hoé-chheⁿ | Bo̍k-chheⁿ | Thó͘-chheⁿ | Thian-ông-chheⁿ | Hái-ông-chheⁿ
É-he̍k-chheⁿ: Ceres | Mê-ông-chheⁿ | Haumea | Makemake | Eris
Sió-bu̍t-thé: Sió-he̍k-chheⁿ | Hái-ông-chheⁿ goā chheⁿ-thé | Tn̂g-boé-chheⁿ
Oē-chheⁿ: Goe̍h-niû | Hoé-chheⁿ ê | Bo̍k-chheⁿ ê | Thó͘-chheⁿ ê | Thian-ông-chheⁿ ê | Hái-ông-chheⁿ ê
Tīn: Sió-he̍k-chheⁿ-toà | Kuiper-toà | Sàn-loān îⁿ-poâⁿ | Oort-hûn
Chhiáⁿ chham-khó thian-bûn bu̍t-thé, thài-iông-hē ê chheⁿ-thé lia̍t-toaⁿ, chiàu poàⁿ-kèng pâi iah sī chiàu chit-liōng pâi