Tiong-kok Kok-chè Kóng-pò͘ Tiān-tâi

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Tiong-kok Kok-chè Kóng-pò͘ Tiān-tâi (Hàn-jī: 中国国际广播电台; Eng-gí: China Radio International; CRI) , Tiong-kok kok-ka kóng-pò͘ tiān-tâi, sī Tiong-kok ûi-it chi̍t-keng hiòng chôan sè-kài hòng-sàng ê kóng-pò͘ tiān-tâi, Eng-bûn kán-siá sī CRI, tiān-tâi ê chong-chí sī "chhiok-chìn Tiong-kok jîn-bîn hām sè-kài kok ê kok-ka jîn-bîn chi-kan ê liáu-kái kah iú-gî".

Kán-kài[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tiong-kok Kok-chè Kóng-pò͘ Tiān-tâi, chêng khai-pān kàu taⁿ í-keng ū 60 gōa nî ê le̍k-sú. Bo̍k-chiân, múi kang sú-iōng 38 chióng gōa-kok gí-giân hām 4 chióng Hàn-gú ( Hôa-gú, Bân-lâm-gú, Kńg-tang-ōe, Tiô-chiu-ōe, kheh-gú ) hiòng chôan sè-kài chò hòng-sàng, múi kang hòng-sàng ê sî-kan chiong-kūn beh kàu 400 tiám-cheng. Chiat-bo̍k lōe-iông pau-koah sin-bûn, sî-sū, chèng-tī, keng-chè, bûn-hòa, kho-ki chit-kóa-á hong-bīn ê choan-tôe, kóng-pò͘ ê pîn-lu̍t hok-khàm chôan kiû.

Tiong-kok Kok-chè Kóng-pò͘ Tiān-tâi, bô-lūn sī ki-kò͘ ê kui-bô͘, a̍h-sī tùi sè-kài ê éng-hiàng-la̍t, lóng-chóng pâi tī chôan-kiû kāng-hâng ê khah thâu-chêng, hō͘ lâng kong-jîn sī chôan sè-kài tē-saⁿ tōa ê kóng-pò͘ tiān-tâi, kan-na khah su Bí-kok Chi-im (VOA) kah Eng-kok Kóng-pò͘ Kong-si (BBC).    Hiān-chú-sî, Tiong-kok Kok-chè Kóng-pòq Tiān-tâi tī chôan-kiû kok tōa chiu (Continent ) lóng-chóng siat-li̍p tio̍h 27 ê chù-gōa kì-chiá-chām, che í-gōa iū-koh tī Tiong-kok kok-lāi kok séng, chhī, chū-tī-khu, Hiong-káng, Ò-mn̂g siat-li̍p chē-chē kì-chiá-chām. Chóng-kóng-chi̍t-kú, Tiong-kok Kóng-chè Kóng-pò͘ Tiān-tâi ê sìn-sit-bāng sī chhiau tōa-hêng--ê.

Le̍k-sú[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tiong-kok Kok-chè Kóng-pò· Tiān-tâi khai-ki ê sî-kan sī kong-gôan 1941 nî 12 ge̍h 3 hō, chho͘-kî múi-kang ê gōa-gú chiat-bo̍k kan-na 3-jī-kú niâ ( hit-tong-sî sī hòng-sàng Ji̍t-gú chiat-bo̍k ). Ùi 1984 nî khai-sí, to̍h sian-āu cheng-ka 2 thò kok-lāi gōa-gú kóng-pò· pîn-tō, kî-tiong ū 1 thò chôan-pò͘ sú-iōng Eng-gú hòng-sàng, lēng-gōa hit thò khiok-sī chhài-iōng to-chióng gú-giân hòng-sàng, pau-koah Eng-gú, Se-pan-gâ-gí, A-la-pek-gí, Hoat-gí, Tek-gí, Hân-gí, Ji̍t-gí, Gô-gí lóng-chóng 8 chióng gōa-gú chiat-bo̍k kah chi̍t-kóa-á im-ga̍k lūi ê chiat-bo̍k.

1987 nî khai-sí, Tiong-kok Kok-chè Kóng-pò· Tiān-tâi lio̍k-sio̍k hām cha̍p-gōa ke gōa-kok ê tiān-tâi kiat-li̍p ha̍p-chok koan-hē, bo̍k-tek sī hō͘-siong chi-kan ē-tàng chóan-pò͘ chiat-bo̍k. Chiah-ê gōa-kok tiān-tâi chú-iàu tī Eng-kok, Hoat-kok, Sūi-se ( Sūi-sū ), Lō͘-se-a ( Gô-lô-su ), Canada, Mali, Pa-se, Kó͘-pa kah Bí-kok.

Kong-gôan 2000 nî í-lâi, Tiong-kok Kok-chè Kóng-pò͘ Tiān-tâi khai-sí hē-la̍t thok-tián gia̍p-bū khong-kan. Kàu kah 2004 nî 11 ge̍h, í-kéng ū 28 chióng gú-giân lūi ê chiat-bo̍k tī chôan sè-kài 40 gōa ê kok-ka ê tōaⁿ siâⁿ-chhī (pau-koah Tâi-ôan) lo̍h-tē, pêng-kun múi kang hòng-sàng ta̍t kàu 202 tiám-cheng, tong-jiân, siu-thiaⁿ ê hāu-kó mā tōa hok-tō͘ tit-tio̍h kái-siān.

Gōa-pō͘ liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]