Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Flag of Cuba.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 800 × 400 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:308位元組)

Soat-bêng
Español: La bandera de Cuba
Deutsch: Die Flagge Kubas
Esperanto: La flago de Kubo
فارسی: پرچم کوبا
Français : Le drapeau de Cuba
Kreyòl ayisyen : Drapo Kiba
Italiano: La bandiera di Cuba
Nederlands: De vlag van Cuba
Русский: Флаг Кубы
Slovenščina: Državna zastava Kube
Українська: Прапор Куби
العربية: علم كوبا
日期
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê
Chok-chiá Madden
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)
Insignia
這幅圖片所顯示的是旗幟盾徽印章或其他正式的徽章。在某些國家或地區使用此符號可能會受到限制,但是這些限制與版權問題無關。
PD-icon.svg 此檔案不具有版權,屬於公有領域,因為其所包含之内容均為公共財產且沒有明確的原始作者資訊。
其他版本

此檔案衍生的作品: Bandera Malacitanista.png

用色
     azul rendered as RGB 000 042 143
     rojo rendered as RGB 207 020 043
     blanco rendered as RGB 255 255 255
SVG 開發
Notepad icon wide.svg
矢量圖形使用文字編輯器創作.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 10 hāng) () (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500).
Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2017-nî 5-goe̍h 3-ji̍t (Pài 3) 10:502017-nî 5-goe̍h 3-ji̍t (Pài 3) 10:50版本的細圖800 × 400(308位元組)Sarangsvg code reduction
2015-nî 3-goe̍h 3-ji̍t (Pài 2) 01:582015-nî 3-goe̍h 3-ji̍t (Pài 2) 01:58版本的細圖800 × 400(403位元組)EclecticArkiesvg code reduction
2010-nî 7-goe̍h 10-ji̍t (Pài 6) 17:452010-nî 7-goe̍h 10-ji̍t (Pài 6) 17:45版本的細圖800 × 400(703位元組)Zscout370More cleanup
2010-nî 1-goe̍h 26-ji̍t (Pài 2) 00:112010-nî 1-goe̍h 26-ji̍t (Pài 2) 00:11版本的細圖800 × 400(769位元組)BeaoCleanup. Looks exactly the same.
2006-nî 11-goe̍h 3-ji̍t (Pài 5) 18:322006-nî 11-goe̍h 3-ji̍t (Pài 5) 18:32版本的細圖800 × 400(1 KB)Maddensame colours, exact construction with clip-paths
2006-nî 10-goe̍h 9-ji̍t (Pài 1) 08:502006-nî 10-goe̍h 9-ji̍t (Pài 1) 08:50版本的細圖800 × 400(3 KB)Denelson83No clip paths
2006-nî 8-goe̍h 19-ji̍t (Pài 6) 11:402006-nî 8-goe̍h 19-ji̍t (Pài 6) 11:40版本的細圖800 × 400(1 KB)Maddenforgot the clip-path around
2006-nî 8-goe̍h 18-ji̍t (Pài 5) 20:372006-nî 8-goe̍h 18-ji̍t (Pài 5) 20:37版本的細圖800 × 400(1 KB)Maddenexact triangle, nearly exact position of the star, clean code
2006-nî 3-goe̍h 1-ji̍t (Pài 3) 04:462006-nî 3-goe̍h 1-ji̍t (Pài 3) 04:46版本的細圖800 × 400(2 KB)Denelson83Quadruple size
2006-nî 1-goe̍h 3-ji̍t (Pài 2) 02:382006-nî 1-goe̍h 3-ji̍t (Pài 2) 02:38版本的細圖400 × 200(2 KB)GabbeSVG cleaned up and made more exact; now correct up to 42 decimal places
(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 10 hāng) () (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500).

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

元資料