Choân-chiu-oē

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...


Choân-chiu-oē
泉州話
Hoat-im /tsuan˨ tsiu˧ ue˦˩/
Goân-chū kok-ka  Tiong-kok
Sú-iōng tē-khu  Tiong-kok Hok-kiàn Choân-chiu
Gí-hē
Bûn-jī hē-thóng Pe̍h-ōe-jī
Bân-lâm Pheng-im
Hàn-jī
Gí-giân tāi-bé
ISO 639-3
ISO 639-6 quzh
Glottolog chae1235
Linguasphere 79-AAA-jd > 79-AAA-jdb
  Choân-chiu-oē ê hun-pò͘
Che bûn-chiong pau-hâm IPA hû-hō. Nā-sī bô siong-koan ê jī-hêng chi-oān, lí khó-lêng ē khoàⁿ tio̍h būn-hō, hng-kheng ia̍h-sī khî-thaⁿ hû-hō, bô-hoat-tō͘ chèng-siông hián-sī Unicode jī-goân. Chhiáⁿ lí khoàⁿ Help:IPA.

Choân-chiu-oē (泉州話) sī Bân-lâm-gúChoân-chiu tē-khu ê khiuⁿ-kháu.

Im-ūn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Siaⁿ-bó[siu-kái | kái goân-sí-bé]

tûn khí-keng khí-keng
ngē-chhùi-koà
siaⁿ-mn̂g
phò-lia̍t chheng p
/p/
t
/t/
k
/k/

/ʔ/
sòng-khì ph
//
th
//
kh
//
to̍k b
/b/
g
/ɡ/
phò-chhat chheng ch
/ts/
sòng-khì chh
/tsʰ/
to̍k j
/dz/
mô͘-chhat s
/s/
h
/h/
phīⁿ /m/* /n/* /ŋ/*
chiap-kūn l
/l/
  • *: Chí-ū tī /b/, /l/, /g/ kap phīⁿ-hoà-ūn liân khí-lâi tha̍k ê sî-āu chiah ē chhut-hiān /m/, /n/, /ŋ/.
  • /dz/ tī kin-á-ji̍t Choân-chiu-oē lāi-bīn bô--khì--ah, tha̍k chò /l/.

Ūn-bó[siu-kái | kái goân-sí-bé]

i
/i/
u
/u/
a
/a/
ia
/ia/
oa
/ua/

/ɔ/
o
/o/
ier, io
//, /io/
冓, 叫
er
/ə/
e
/e/
oe
/ue/
雞, 瓜
ir
/ɨ/
iu
/iu/
ui
/ui/
ai
/ai/
oai
/uai/
au
/au/
iau
/iau/
erm
/əm/
im
/im/
am
/am/
iam
/iam/
m
////
in
/in/
ern, un
/ən/, /un/
恩, 溫
an
/an/
ian
/ian/
oan
/uan/
ng
/ŋ̍/
eng
//
ng, erng
/ɨŋ/, /əŋ/
酸, 生
ang
//
iang
/iaŋ/
oang
/uaŋ/
ong
/ɔŋ/
iong
/iɔŋ/
iⁿ
/ĩ/
aⁿ
/ã/
iaⁿ
[ĩã/
oaⁿ
[ũã/
o͘ⁿ
/ɔ̃/
iuⁿ
/ĩũ/
uiⁿ
/ũĩ/
aiⁿ
/ãĩ/
oaiⁿ
/ũãĩ/
iauⁿ
/ĩãũ/
ihⁿ
/ĩʔ/
uihⁿ
/ũĩʔ/
ahⁿ
/ãʔ/
iaⁿ
/ĩãʔ/
o͘hⁿ
/ɔ̃ʔ/
ehⁿ
/ẽʔ/
aihⁿ
/ãĩʔ/
oaihⁿ
/ũãĩʔ/
𢺯
auhⁿ
/ãũʔ/
iauhⁿ
/ĩãũʔ/
ih
//
uh
//
ah
//
iah
/iaʔ/
oah
/uaʔ/
o͘h
/ɔʔ/
oh
/ɤʔ/
ioh
/iɤʔ/
erh
/əʔ/
eh
//
ereh, oeh
/ueʔ/
狹, 拔
/ɯʔ/
auh
/auʔ/
iauh
/iauʔ/
mh
//
ngh
/ŋʔ/
iuh
/iuʔ/
uih
/uiʔ/
erp
/əp̚/
ip
/ip̚/
ap
/ap̚/
iap
/iap̚/
it
/it̚/
ut
/ət̚/, /ut̚/
核, 搰
at
/at̚/
iat
/iɛt̚/
oat
/uat̚/
ak
/ak̚/
iak
/iak̚/
特, 敵
ok
/ɔk̚/
iok
/iɔk̚/

Siaⁿ-tiāu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

siaⁿ-tiāu miâ im-piâⁿ iông-piâⁿ im-sióng iông-sióng khì-siaⁿ im-ji̍p iông-ji̍p
im-khì iông-khì
siaⁿ-tiāu kì-hō ˧˧ (33) ˨˦ (24) ˥˥ (55) ˨˨ (22) ˦˩ (41) ˥ (5) ˨˦ (24)
Pe̍h-ōe-jī ˆ ˊ ˇ ˋ - ˈ
hàn-jī kú-lē si sih si̍h

"" sī im-khì, "" sī iông-khì, kin-á-ji̍t tī Choân-chiu-oē í-keng bô-hoat-tō͘ khu-pia̍t khui-lâi. M̄-kò im-khì kap iông-khì ê Hàn-jī tī liân-tha̍k piàn-tiāu ê sî-āu tha̍k-im bô kāng.

Liân-tha̍k piàn-tiāu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Nn̄g ê í-siōng ê Hàn-jī cho͘-sêng ê sû, choè-āu chi̍t ê Hàn-jī siaⁿ-tiāu thàu-té bē hoat-seng piàn-hoà, kî-thaⁿ Hàn-jī siaⁿ-tiāu ē hoat-seng piàn-hoà. Chia hiān-siōng kiò-chò "liân-tha̍k piàn-tiāu".

Ē-kha sī Choân-chiu-oē nn̄g ê Hàn-jī ê sû liân-tha̍k sî-āu ê thâu-chêng jī piàn-tiāu ê kui-lu̍t:

thâu-chêng jī piàn-tiāu ê kui-lu̍t
goân-sí siaⁿ-tiāu sin ê siaⁿ-tiāu hàn-jī kú-lē piàn-tiāu kú-lē
im-piâⁿ 33 bô piàn-hoà 山西
Soaⁿ-sai
/suã˧˧ sai˧˧/
iông-piâⁿ 24 22 皇帝
hông-tè
/hɔŋ˨˦/ + /te˦˩/ → /hɔŋ˨˨ te˦˩/
im-sióng 55 24 火星
Hér-chhiⁿ
/hə˥˥/ + /t͡ɕʰĩ˧˧/ → /hə˨˦ t͡ɕʰĩ˧˧/
iông-sióng 22 bô piàn-hoà 厚衫
kǎu-saⁿ
/kau˨˨ sã˧˧/
khì-siaⁿ 22 im-khì 55 漢字
hàn-lī
/han˦˩/ + /li˦˩/ → /han˥˥ li˦˩/
iông-khì 22 鳳凰
hōng-hông
/hɔŋ˦˩/ + /hɔŋ˨˦/ → /hɔŋ˨˨ hɔŋ˨˦/
im-ji̍p 5 ji̍p-siaⁿ A
(/-p̚/, /-t̚/, /-k̚/)
24 一直
it-ti̍t
/it̚˥/ + /tit̚˨˦/ → /it̚˨˦ tit̚˨˦/
ji̍p-siaⁿ B
(//)
bô piàn-hoà
(hìⁿ-sak //) )
鐵釘
thih-teng
/tʰiʔ˥ tiŋ˧˧/→/tʰi˥ tiŋ˧˧/
iông-ji̍p 24 2
(nā sī ji̍p-siaⁿ B (//),
hìⁿ-sak //)
白酒
pe̍h-chiú
/peʔ˨˦/ + /t͡ɕiu˥˥/ → /pe˨ t͡ɕiu˥˥/

Chham-khó chu-liāu[siu-kái | kái goân-sí-bé]