Gī-ióng-kun Chìn-hêng-khek

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Gī-ióng-kun Chìn-hêng-khek tan-khek

Gī-ióng-kun Chìn-hêng-khek (義勇軍進行曲) sī Tiong-kok hiān-sî ê kok-koa; 1935 nîTiân Hàn chok-sû, Lia̍p Ní chok-khek. Lia̍p Ní tong-nî sī kan-nā chhòng-chok kán-tan ê chú-soân-lu̍t phoāⁿ-chàu ga̍k-phó͘, bô-gōa-kú tiō chiâⁿ-chò Tiong-kok tiān-iáⁿ Hong-hûn Jî-lú ê chú-tê-koa, pēng hō͘ Bí-kok o͘-lâng koa-chhiùⁿ-ka Paul Robeson hoan-chhiùⁿ, lâi siaⁿ-oân Tiong-kok jîn-bîn ê kek-bēng tàu-cheng. Bo̍k-chiân, kok-lūi ga̍k-tūi teh ián-chàu chit-siú koa kap ha̍p-chhiùⁿ phoāⁿ-chàu ê sî, tōa-to àn-chiàu Lí Hoàn-chi1953 nî ūi chit-tiâu koa siá-chok ê koán-hiân-ga̍k chóng-phó͘. Chit-tiâu koa tī khòng-ji̍t chiàn-cheng sî-kî tiō í-keng chin liû-hêng, bat hō͘ iû Tè An-lân chiong-kun chò su-tiúⁿ ê Kok-bîn Kek-bēng-kun Tē-gō͘-kun 200-su tēng-chò kun-koa. 1949 nî , Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok sêng-li̍p ê sî, Tiong-kok Jîn-bîn Chèng-tī Hia̍p-siong Hōe-gī Tē-it-kài Choân-thé Hōe-gī kā Gī-ióng-kun Chìn-hêng-khek tēng-chò tāi-kok-koa. 1982 nî 12 goe̍h, Choân-kok Jîn-bîn Tāi-piáu Tāi-hōe kā i chèng-sek tēng-chò kok-koa, tī 2004 nî 3 goe̍h siá-ji̍p hiàn-hoat.