跳至內容

2004 nî 7 goe̍h

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...


2004 nî

1 goe̍h · 2 goe̍h · 3 goe̍h · 4 goe̍h · 5 goe̍h · 6 goe̍h · 7 goe̍h · 8 goe̍h · 9 goe̍h · 10 goe̍h · 11 goe̍h · 12 goe̍h


2004 nî 7 go̍eh 24[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • Tē-89-kài kok-chè Sè-kài-gí tāi-hōe (Universala Kongreso de Esperanto) 7 go̍eh 24 hō kàu 7 go̍eh 31 hō, tī Pak-kiaⁿ Kok-chè Hōe-gī Tiong-sim kí-hêng.

2004 nî 7 go̍eh 23[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • Thó·-ní-kî (Turkey) 1-téng chài-tio̍h 234-ê lú-kheh kah 9-ê sêng-bū jîn-ôan ê ko-sok hóe-chhia, 22-hō àm tī Turkey kok-lāi ūn-hêng tô·-tiong put-hēng hoat-seng péng-chhia ê sū-kò·, bo̍k-chiân siāng-chió í-keng chō-sêng 139-ê lâng sí-bông kah 57 lâng tio̍h-siong. Turkey ūn-su pō·-bûn ê koaⁿ-ôan kài-siāu kóng, hiān-tiûⁿ khí-bé ū 4-chat ê chhia-siuⁿ péng-chhia, lòng kah mi-mi-màu-màu, lih-lih-lak-lak. iah bok-chiân sū-kò· ê gôan-in iū-gôan iá-bōe lo̍k-sı̍t chheng-chhó. Ū khoàⁿ--tio̍h ê lâng kóng, in-ūi jı̍t--àm-à, só·-í chhiúⁿ-kiù khang-khòe mā tú-tio̍h bōe-chió ê khùn-lân. Lēng-gōa in-ūi tē-3 chat kah tē-4 chat chhia-siuⁿ lòng-lòng chò-chı̍t-ē, chō-sêng ê siong-bông mā siāng lī-hāi. Iú-koan hong-bīn piáu-sī kóng, khó-lū tio̍h pi-kio̍k hoat-seng ê sî-chūn, hóe-chhia tng-teh iōng "chèng-siông ê sok-tō· hêng-sú " , in-chhú tng-jı̍t ê péng-chhia sū-kò· sı̍t-chāi hō·-lâng bô-hoat-tō· thang lí-kái, mā bô pâi-tû "jîn-ûi phò-hāi" ê khó-lêng.

2004 nî 7 go̍eh 19[siu-kái | kái goân-sí-bé]

2004 nî 7 go̍eh ??[siu-kái | kái goân-sí-bé]

2004 nî 7 go̍eh 14[siu-kái | kái goân-sí-bé]

2004 nî 7 go̍eh chhe-10[siu-kái | kái goân-sí-bé]

2004 nî 7 go̍eh chhe-1[siu-kái | kái goân-sí-bé]