2004 nî 10 goe̍h

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋


2004 nî

1 goe̍h · 2 goe̍h · 3 goe̍h · 4 goe̍h · 5 goe̍h · 6 goe̍h · 7 goe̍h · 8 goe̍h · 9 goe̍h · 10 goe̍h · 11 goe̍h · 12 goe̍h


2004 nî 10 goe̍h 30 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • Tân Chúi-píⁿ 30 hō tī Pîn-tong chham-ka goân-chū-bîn thoân-thóng thó-tē tiāu-cha ê thui-thōng kap soan-thoân soeh-bêng-hoē sî piáu-sī: I hi-bāng tī 2008 nî ê Tâi-oân sin hiàn-hoat tiong ū Goân-chī-bîn choan-chiuⁿ.

2004 nî 10 goe̍h 21 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • Iá-kiû-tūi Boston Red Sox liân-sòa iâⁿ New York Yankees 4 tiûⁿ, sêng-kong the̍h tio̍h chham-ka Sè-kài Series ê Bí-kok Liân-bêng tāi-piáu-koân. (Reuters)

2004 nî 10 goe̍h 17 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • Kun-kù Tâi-ôan mûi-thé ê pò-tō, Tân Chúi-píⁿ chóng-thóng ji̍t-chiân piáu-sī kóng chin chōe chhiong-tu̍t kah gō·-hōe, lóng sī in-ūi gí-giân ko·-thong put-liông só· ín-khí ê, chèng-hú èng-kai thui-sak kok cho̍k-kûn ê gí-giân, hō· in lóng chiâⁿ-chò kok-ka gí-giân, koh ài li̍p-hoat pó-chiòng, chhiok-chìn kok cho̍k-kûn hô-hâi kah ha̍p-chok, thui-tōng kok-ka-gí-giân-hoat-tián-hoat ê li̍p-hoat khang-khòe, taⁿ sī hóe sio tiáⁿ-châi(火烧鼎脐) ah.
M̄-koh, siâng-sî, i mā chí-chhut, kok-ka-gí-giân-hoat-tián-hoat m̄-sī beh kiò só·-ū lâng lóng ài o̍h ē-hiáu kok cho̍k-kûn ê gí-giân, kàu-bóe-á ôan-á ài khak-tēng kiōng-thóng-gí chò-ûi ta̍k-ê ko·-thong ê kang-kū. Liân-ha̍p-chá-pò

2004 nî 10 goe̍h 13 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • Tân Chúi-píⁿ tī chit go̍eh-ji̍t 10 hō ê "siang-si̍p ián-soat" tang-tiong kóng-kàu hái-kiap lióng-hōaⁿ "lióng-hōe" (Hái-ki-hōe kah Hái-hia̍p-hōe) eng-tong àn-chiàu "1992 nî Hiong-káng hōe-tâm ki-chhó·" lâi hōe-ho̍k tùi-ōe. Tùi chhù, Tâi-ôan Lio̍k-úi-hōe hú chú-úi Khu Thài-sam 11 hō chhut-lâi kái-sek kóng, Tân Chúi-píⁿ só· kóng ê "92 hōe-tâm cheng-sîn" bo̍k-tek sī khó·-khǹg siang-hong chiām-sî ka cheng-gī kheh piⁿ--thâu, chò-hóe lâi kái-koat būn-tôe. Khu Thai-sam koh kóng Tâi-ôan hong-bīn m̄-sī beh chia̍h-jīn "1-ê Tiong-kok, koh-chū piáu-su̍t" kah "92 kiōng-sek". (Hok-kiàn: Hái-kiap Tō-pò)

2004 nî 10 goe̍h 11 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

2004 nî Tâi-oân Lô-má-jī Kok-chè Gián-thó-hoē 9 hō, 10 hō tī Tâi-lâm, Sêng-kong tāi-hak kú-pān. Chiau-koè 300 miâⁿ ê thiaⁿ-chiòng chham-ka. (Tâi-oân kaù-hoē kong-pò).

2004 nî 10 goe̍h 9 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

2004 nî 10 goe̍h 8 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

2004 nî 10 goe̍h 7 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

2004 nî 10 goe̍h 5 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

2004 nî 10 goe̍h 4 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

2004 nî 10 goe̍h 1 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • Bí-kok Sai-pak ê Sèng-Helens-soaⁿ khai-sí chhèng ian kah chúi-khì, koh ū phùn chi̍t-sut-á hóe-hu. Bo̍k-chêng iáu-bē lâu hóe-ko chhut-lâi. (BBC)