Thó-lūn:Hùi-tî hàn-jī

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

十九世紀以來,原來使用漢字日本朝鮮半島越南廢除抑是改革漢字,主張愛來使用怹民族本身的表音文字的一款運動。

中國[kái goân-sú-bé]

中華民國中國的時陣,制定出注音字母來予漢語注音。新文化運動的小寡讀冊人捌主張愛來廢除漢字,親像魯迅所提出的「漢字不滅,中國必亡」的這種講法。
中華人民共和國成立了後,制定出使用羅馬字母漢語拼音方案,擱來制定較簡單寫法的漢字,但是因為20世紀70年代的「二簡字」推行失敗,漢字拉丁化方案最後失敗,但是第一改簡化字得著保留擱佇這嘛的中國使用。

台灣[kái goân-sú-bé]

台灣猶原是使用繁體漢字。另外,上特別的是,佇教育的時陣,是用注音來教。

日本[kái goân-sú-bé]

國語改革[kái goân-sú-bé]

對影響現代日語的這个角度來看,第二次世界大戰了後進行的國語改革,是所有漢字政策中造成上大影響的政策。
這項改革是日本去予美國佔領時陣的一種意見,伊認為「對日本的傳統進行擱一擺的檢討(抑是講是排斥)的時陣已經來矣」。1946年4月,志賀直哉佇《改造》這本雜誌上發表《国語問題》,伊提議愛來廢除日語,換來使用世界上上嫷的語言——法國語。仝年11月12號,《読売報知新聞》(今仔日的《読売新聞》)發表一篇題目是《漢字を廃止せよ》(廢止漢字)的社論。
仝年3月,盟軍最高司令部邀請的第一屆美國教育使節團佇3月31號發表第一改美國教育使節團的報告書。佇這份報告當中,講出學校教育中使用漢字的無好佮使用羅馬字的便利。 這項改革的成果是來制定出當用漢字(当用漢字)佮現代假名使用規則(現代仮名遣い)。
另外一方面,因為漢字非常歹學歹寫所以造成這嘛日本的少年人的漢字水準誠低落,真濟少年人甚至只會曉用假名書寫。

朝鮮半島[kái goân-sú-bé]

朝鮮(北韓)[kái goân-sú-bé]

朝鮮,法律完全無愛使用漢字,朝鮮語是使用諺文書寫。「金正日」抑是「平壤」用漢字表記的攏去予人看作是外國語。
列寧有講過,「使用羅馬字嘛是東方民族民主主義革命的一部分」。佇革命的口號之下,朝鮮就來使用佮羅馬字仝款式表音文字的諺文。
對使用漢字的態度,下跤是金日成的想法:
「無使用漢字的必要。但是,因為中國、日本、韓國攏使用漢字,所以就有學寫漢字的必要。」
因為金日成的想法,1948年建國以來去予廢除的漢字教育佇1968年「漢文」教育又擱出現佇高中的課程。
佇朝鮮,報紙一般攏只會使用諺文,完全袂來使用漢字。漢字一般是提來表記佮中國有關係的人名抑是地名。另外,毛澤東送予金正日的漢詩,是使用簡體字。
佇1948年漢字廢除的仝一个時陣,用朝鮮語固有詞來代替漢字詞的運動開始,但是1960年起就結束矣。

韓國(南韓)[kái goân-sú-bé]

第二次世界大戰了後,韓國嘛捌來用諺文代替漢字,甚至有主張繼續使用漢字的大學教授去予人辭投路的事件。
但是,對1990年開始,主張恢復漢字的聲音又擱出現。1998年,全國漢字教育推進總聯合會成立,領導者是朴正熙時代的陸軍總參謀長李在田
全國漢字教育推進總聯合會的主張有:

國防部長李在田主張陸軍士官學校的學生嘛應該接受漢字漢文教育;但是2004年李在田突然過身,這個計劃嘛因為按呢暫時無來實行。
對2011年開始,韓國共漢字擱一擺囥入去中小學的課程內。

越南[kái goân-sú-bé]

越南變做是法國殖民地了後,佇1919年廢除科舉制度,漢字佮喃字嘛漸漸廢除,開始使用羅馬化文字(國語字)。
但是漢字並無完全佇越南消失,文學歷史遮的學術猶原保留足濟漢字佮喃字,漢字佇越南的狀況佮拉丁語歐洲的狀況差不多。

有關文章[kái goân-sú-bé]

用字參考[kái goân-sú-bé]