Wikipedia:Te̍k-sek siá-chin/9 goe̍h

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Ē-kha sī 9 goe̍h--ê Te̍k-sek siá-chin.
P rainbow flag.png
1 goe̍h · 2 goe̍h · 3 goe̍h · 4 goe̍h · 5 goe̍h · 6 goe̍h · 7 goe̍h · 8 goe̍h · 9 goe̍h · 10 goe̍h · 11 goe̍h · 12 goe̍h

9 goe̍h 1 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Marschlins Allee.jpg
Sūi-se Landquart Koān--ê chhiū-ńg-tō

Hip-siòng: Adrian Michael

9 goe̍h 2 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Dülmen, Kirchspiel, Oedlerteich -- 2016 -- 1932.jpg
Tek-kok Nordrhein-Westfalen Oedlerteich--ê hông-hun.

Hip-siòng: Dietmar Rabich

9 goe̍h 3 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Eugène Delacroix - Le 28 Juillet. La Liberté guidant le peuple.jpg
La Liberté guidant le peuple

Oē: Eugène Delacroix (Hoat-kok, 1830 nî)

9 goe̍h 4 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Destroying Chinese war junks, by E. Duncan (1843).jpg
A-phiàn Chiàn-cheng, Eng-kok Tang Ìn-tō͘ Kong-si--ê cheng-khì-chûn Nemesis tī-leh kong-kek Chheng-kok--ê phâng-chûn.

Oē: Edward Duncan (Eng-kok, 1843 nî)

9 goe̍h 5 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Kuppel Kleine Hagia Sophia.jpg
Thó͘-ní-kî Istanbul Sió Hagia Sophia Chheng-chin-sī--ê îⁿ-téng.

Hip-siòng: H005

9 goe̍h 6 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Painting Thangka Lhasa Tibet Luca Galuzzi 2006.jpg
Se-chōng--ê oē-ka tī-leh oē Thangka.

Hip-siòng: Luca Galuzzi

9 goe̍h 7 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Opera Garnier Grand Escalier.jpg
Hoat-kok Pa-lí Garnier Kiong-tiān--ê lâu-thui.

Hip-siòng: Benh LIEU SONG

9 goe̍h 8 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Coricancha, Cusco, Perú, 2015-07-31, DD 69.JPG
Peru Cusco--ê Coricancha (N̂g-kim sîn-tiān) kah Santo Domingo Siu-tō͘-īⁿ

Hip-siòng: Diego Delso

9 goe̍h 9 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Jacques-Louis David, Le Serment des Horaces.jpg
Le Serment des Horaces

Oē: Jacques-Louis David (Hoat-kok, 1784 nî)

9 goe̍h 10 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Da Vinci Vitruve Luc Viatour.jpg
L'uomo vitruviano

Oē: Leonardo da Vinci (Í-tāi-lī, iok 1490 nî)

9 goe̍h 11 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Qur'an manuscript Surat al-Nisa'. (1).tif
An-Nisa, Quran--ê tē 4 surah

Sî-tāi: 13–14 sè-kí

9 goe̍h 12 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Anatomical Man.jpg
L'Homme anatomique ou L'Homme zodiacal, Très Riches Heures du Duc de Berry lāi-bīn--ê chi̍t pak oē.

Oē: Limbourg hiaⁿ-tī (Hoat-kok, 15 sè-kí)

9 goe̍h 13 ji̍t[kái goân-sí-bé]

LantingXu.jpg
Lân-têng-chi̍p Sū

Biô: Pâng Sêng-sò͘; siá: Ông Hi-chi

9 goe̍h 14 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Koku Saitcho shounin.jpg
Koku Saitcho shounin (哭最澄上人)

Siá: Saga Thian-hông

9 goe̍h 15 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Along the River During the Qingming Festival (detail of original).jpg
Chheng-bêng Siōng-hô Tô͘ (清明上河圖, pō͘-hūn)

Oē: Tiuⁿ Te̍k-toan (Pak Sòng, 1085 nî)

9 goe̍h 16 ji̍t[kái goân-sí-bé]

One Hundred Horses (part5).jpg
Pek-chùn-tô͘ (百駿圖, pō͘-hūn)

Oē: Giuseppe Castiglione (Chheng-kok, 1728 nî)

9 goe̍h 17 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Dean Franklin - 06.04.03 Mount Rushmore Monument (by-sa).jpg
Bí-kok South Dakota Rushmore San--ê chóng-thóng tiau-siōng.
Chó kàu iū: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, Abraham Lincoln.

Chhòng-chok: Gutzon Borglum & Lincoln Borglum (Bí-kok);
hip-siòng: Dean Franklin

9 goe̍h 18 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Unique Moment with the Moon and Christ the Redeemer 3.jpg
Cristo Redentor, tī Pa-se Rio de Janeiro Corcovado Soaⁿ soaⁿ-téng--ê Iâ-so͘ Ki-tok tiau-siōng.

Siat-kè: Paul Landowski (Hoat-kok)
kiàn-siat: Heitor da Silva Costa (Pa-se), Albert Caquot (Hoat-kok), Gheorghe Leonida (Romania)
hip-siòng: Donatas Dabravolskas

9 goe̍h 19 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Michelangelo's David 2015.jpg
David

Chhòng-chok: Michelangelo Buonarroti (Í-tāi-lī, 16 sè-kí); hip-siòng: Livioandronico2013

9 goe̍h 20 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Venus de Milo Louvre Ma399 n4.jpg
Vénus de Milo

Chhòng-chok: Antioch ê Alexandros (Kó͘-tāi Hi-lia̍p, Ch. 1 sè-kí); hip-siòng: Jastrow

9 goe̍h 21 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Kunyu Wanguo Quantu (坤輿萬國全圖).jpg
Khun-û Bān-kok Choân-tô͘ (坤輿萬國全圖)--ê hù-pún

Goân-pún: Bêng, 16 sè-kí (Matteo Ricci oē);
hù-pún: Ji̍t-pún, 17 sè-kí

9 goe̍h 22 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Ortelius - Maris Pacifici 1589.jpg
Maris Pacifici, choè-chá--ê Bí-chiu tē-tô͘.

Oē: Abraham Ortelius (Hô-lân, 1589 nî)

9 goe̍h 23 ji̍t[kái goân-sí-bé]

15-07-20-Teotihuacan-by-RalfR-N3S 9407.jpg
Be̍k-se-ko Teotihuacán--ê kim-jī-thah.

Hip-siòng: Ralf Roletschek

9 goe̍h 24 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Terrace field yunnan china denoised.jpg
Tiong-kok Hûn-lâm-séng--ê loa̍h-á-chhân

Hip-siòng: Jialiang Gao

9 goe̍h 25 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Beijing China Hall-of-Prayer-for-Good-Harvests-01.jpg
Tiong-kok Pak-kiaⁿ Thian-tân--ê Kî-liân-tiān

Hip-siòng: CEphoto, Uwe Aranas

9 goe̍h 26 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Incense stick.JPG
Hiuⁿ tī-leh jiân-sio.

Hip-siòng: AntanO

9 goe̍h 27 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Po Klong Garai 00.jpg
Po Klong Garai Thah: Chiam-pô--ê thah, tī kin-á-ji̍t Oa̍t-lâm Phan Rang-Tháp Chàm Chhī

Hip-siòng: Tycho

9 goe̍h 28 ji̍t[kái goân-sí-bé]

China Tianjin 5227641.jpg
Thian-chin Thian-hiō-kiong lāi-bīn kiong-hōng ê "Thiau-súi-tāi-ko" (挑水大哥, chó) kah "Si-io̍k-sian-koan" (施药仙官, iū).

Hip-siòng: ermell

9 goe̍h 29 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Bloem van gevlekt havikskruid (Hieracium maculatum). 02-09-2020 (d.j.b.) 01.jpg
Hieracium maculatum, kiok-kho ē-kha--ê bu̍t-chióng.

Hip-siòng: Dominicus Johannes Bergsma

9 goe̍h 30 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Lake Baikal in winter.jpg
Kiat-peng--ê Baykal Ô͘, tī Olkhon Tó hū-kīn hip--ê.

Hip-siòng: Sergey Pesterev