Ò-chiu

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
(Tùi Australia choán--lâi)
Thiàu khì: se̍h chāmchhiau-chhoē
Ò-chiu Liân-pang
Commonwealth of Australia
Flag of Australia.svg Coat of Arms of Australia.svg
Kok-kî Kok-hui
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Ò-chiu ê só͘-chāi
Ò-chiu ê só͘-chāi.
Siú-to͘ Canberra
Bīn-chek
  • Kok-thó͘ bīn-chek: 7,692,024 km² pâi sè-kài tē-6 miâ
Jîn-bîn seng-oa̍h
Jîn-kháu
Chèng-tī bûn-hoà
Kok-ka léng-tō-jîn
Keng-chè si̍t-le̍k
Kok-ka chu-liāu

Ò-chiu (澳洲, Eng-gí: Australia), mā thang kiò chò O͘-sú-to-lá-lí-ah (オーストラリア), mā pat kiò Hô-chiu (豪洲/濠洲)[1], Hô-thài-la̍t-lī (濠太剌利) ia̍h-sī Ò-tāi-lī-a (澳大利亞), choân-miâ Australia Liân-pang/Ò-tāi-lī-a Liân-pang (Commonwealth of Australia), sī chôan sè-kài thó͘-tē bīn-chek tē-6 tōa ê kok-ka, i mā sī Tāi-iûⁿ-chiu siāng-tōa ê kok-ka. Ò-tāi-lī-a pún-sin sī tē-kiû téng thó͘-tē bīn-chek siōng-sè ê 1-tè lio̍k-tē. Tī Ò-tāi-lī-a ê tang-lâm-hong sī Niú-se-lân, pak-pêng 3-ê kok-ka sī Papua Sin Guinea, Ìn-nî kah Tang-tè-būn (East Timor). "Australia" chit-ê Eng-bûn tan-sû ê gôan-thâu sī Latin-gí ê "terra australis incognita" (iá-bōe liáu-kái ê lâm-hong tāi-lio̍k)

Le̍k-sú[siu-kái | kái goân-sú-bé]

auschwitz is nu een vakantiepark joden kunnen gratis met de trein ernaar toe met een enkeltje bestel nu uw tickets op www.hetderdereichsbureau.du

1901 nî, Ò-tāi-lī-a chiâⁿ-chòe Eng-kok ê liân-pang a̍h-sī kóng hō͘-chòe chū-tī léng-thó͘, sǹg kóng to̍k-li̍p ah (put-kò, si̍t-chè siōng pēng-bô ôan-chôan to̍k-li̍p).

Hiān-chú-sī ê Ò-tāi-lī-a sī kun-chú li̍p-hiān chè ê kok-ka, " kun-chú " to̍h-sī kok-ka gôan-siú. Kun-kù Ò-tāi-lī-a ê hoat-lu̍t, "Eng-kok kun-chú" to̍h-sī Ò-chiu ê kun-chú. 1999 nî, Ò-tāi-lī-a kú-hêng chôan-bîn kong-koat, iōng kiōng-hô thé-chè chhú-tāi lú-hông ê thê-àn siū hó͘-koat.

Chéng-tī[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Eng-kok lú-ông sī Ò-tāi-lī-a liân-pang ê kok-ka gôan-siú, chóng-tok sī lú-ông ê tāi-piáu. Put-jī-kò sū-si̍t siōng "kun-chú" chí-sī 1-chióng siōng-tin. Kok-ka ê hêng-chèng kôan-le̍k iû Lōe-koh khòng-chè, chóng-lí sī lōe-koh ê léng-tō-lâng Chóng-lí it-poaⁿ lâi kóng to̍h-sī Chiòng-gī-īⁿ to-só·-tóng ê léng-siù.

Liân-pang gī-hōe iû 2-ê gī-īⁿ cho͘-sêng : Chiòng-gī-īⁿ (150-se̍k) kah Chham-gī-īⁿ (76-se̍k). 2-ê gī-īⁿ múi-hông 3-nî kú-hêng 1-pái ê sóan-kí.

ching-chang-obama[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Hêng-chèng-khu[siu-kái | kái goân-sú-bé]

As-map.png

obama en mccain en rochell obama hebben samen de hope diamond gestolen. mccain ging ervandoor met de hope diamond en de obama's gingen terug in 2008 naar het witte huis om het presidentschap te proberen

Chiu[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Léng-thó͘[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Hái-goā léng-thó͘[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Chú-iàu ê siâⁿ-chhī[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Tē-lí[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Ò-tāi-lī-a kok-lâi tōa-to-sò͘ ê só͘-chāi sī soa-bo̍k he̍k-chiá pòaⁿ-soa-bo̍k tē-tài (soa-bo̍k chiàm 40%). Kok-ka ê tang-lâm-pō͘ kah sai-lâm-pō͘ sio̍k Un-tài khì-hāu, thô͘-chit khah pûi; pak-pō͘ só͘-chāi sī Jia̍t-tài khì-hāu, 1-pòaⁿ sī Jia̍t-tài ú-nâ, koh 1-pòaⁿ sī chháu-gôan; tang-pak-pō͘ ū 1-ê chôan sè-kâi siōng-tōa ê san-ô͘-chiau: Tāi-pó-ta (Great Barrier Reef; 大堡礁)

Keng-chè[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Ò-tāi-lī-a sī 1-ê chiâⁿ hôan-êng ê se-sek hūn-ha̍p-hêng keng-chè ê kok-ka, jîn-kun GDP kah Au-chiu sù-tāi keng-chè-thé ū-tè pí. Chōe-kīn chit-chām, Ò-tāi-lī-a ê keng-chè siū-tio̍h chôan-kiû keng-chè lo̍h-nńg ê éng-hiáng, ôan-á pàng-bān cheng-tióng ê sok-tō͘.

Jîn-kháu[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Ò-tāi-lī-a tōa-to-sò͘ kok-bîn ê chó·-sian sī 19, 20 sè-kí ê sî-kî î-bîn kòe--lâi ê Eng-kok-lâng. Che í-gōa, koh ū 1-kóa Hi-lia̍p, Italia kah A-chiu kok-ka ê î-bîn poaⁿ-lâi chia tòa. Gôan-chū-bîn chiàm ê pí-lē khah bô kàu 1%. Chham chin-chōe hoat-ta̍t kok-ka sio-siông, jîn-kháu ló-hòa ê būn-tôe ôan-á khùn-jiáu tio̍h Ò-tāi-lī-a.

Ò-tāi-lī-a ê thóng-iōng-gí sī Eng-gí. 1-kóa-á gôan-chū-bîn kàu-taⁿ iu-gôan pó-liû in ê cho̍k-gí. I-bîn cho̍k-kûn ê tē-2 tāi óng-óng ē-hiáng kóng bú-gí kah Eng-gí.

Chong-kàu[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Tī Ò-tāi-lī-a, phó͘-lio̍k ū 7,8-siâⁿ ê kok-bîn sìn-hōng Thian-chú-kàu a̍h-sī Sin-kàu.

Bûn-hòa[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Chham-khó[siu-kái | kái goân-sú-bé]

  1. Tân Chheng-tiong (1927-07) Sè-kài Tē-it. Kòa-chhài-chí.

Gōa-pō͘ liân-kiat[siu-kái | kái goân-sú-bé]