Portal:Le̍k-sú/Selected article

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Sú-iōng[kái goân-sú-bé]

Layout siat-kè: Portal:Le̍k-sú/Selected article/Layout.

Tán-thāi ka-thiam[kái goân-sú-bé]

(Nā chhōe tio̍h sek-ha̍p ê bûn-chiuⁿ thang khai-lia̍t tī chia hông lī-ēng, he̍k-chiá ka-tī chiàu keh-sek ka-thiam sin--ê)

Lia̍t-toaⁿ[kái goân-sú-bé]

Portal:Le̍k-sú/Selected article/1

Hàn-bûn phòe Sin-káng-bûn ê bûn-kiāⁿ

Sin-káng bûn-su sī hiān-chāi Tâi-oân Tâi-lâm hit tah ê pêⁿ-po͘-cho̍k-siā só͘ lâu--lo̍h-lâi ê thó͘-tē sòe--lâng, bé-bē, chioh-chîⁿ téng hong-bīn ê khè-iok bûn-su. Lāi-bīn só͘ sú-iōng ê giân-gí ū kan-na iōng Lô-má-jī phèng-im su-siá ê Pêⁿ-po͘-oē tan-it giân-gí bûn-su, mā phòe Hàn-bûn, Pêⁿ-po͘-oē tùi-chiò ê siang giân-gí bûn-su. Taⁿ iok-lio̍k ū 140-gōa kiāⁿ ū pó-chûn. Sui-jiân sī gián-kiù Pêⁿ-po͘ bûn-hòa, Tâi-oân chá-chêng le̍k-sú ê tiōng-iàu châi-liāu, put-jî-kò in-ūi Sin-káng-gí sit-thoân, ū châi-tiāu tha̍k ê ha̍k-chiá bô chē.


Portal:Le̍k-sú/Selected article/2

Siú-lí-siâⁿ

Liû-kiû-kok (琉球國, Okinawa-gí: ルーチュークク) sī Tang-a éng-sî ê chi̍t-ê kok-ka, só͘-chāi tī kin-á-ji̍t ê Liû-kiû Kûn-tó. Liû-kiû tī Tâi-oân kap Ji̍t-pún chi kan, kó͘-chá ū hiòng Tiong-kok tiâu-kòng. 1609 nî, Ji̍t-pún ê Satuma Phoan chhim-lio̍k Liû-kiû, pek Liû-kiû iā hiòng i tiâu-kòng. 1879 nî, Liû-kiû-kok hō͘ Ji̍t-pún bia̍t-bông, kái miâ kiò choè Okinawa-koān. M̄-koh kin-á-ji̍t chin chē Tâi-oân lâng iáu kiò Okinawa choè Liû-kiû. Liû-kiû kap Hok-kiàn ê Hok-chiu koan-hē chin chhim, kin-á-ji̍t Hok-chiu-chhī ê Tâi-kang-khu iáu ū Liû-kiû-koán, kó͘-chá sī iōng lâi toà Liû-kiû-lâng ê.


Portal:Le̍k-sú/Selected article/3

Viking ê oa̍h-tāng hoān-ûi kap lō͘-sòaⁿ

Viking-lâng sī 8 sè-kí boé-kî kàu 11 sè-kí chi kan teh kiâⁿ-chûn thàm-hiám, kau-chiàn, chò seng-lí ê chi̍t khoán Pak-au lâng. In bat chhiúⁿ-kiap Britain Kûn-tó, Hoat-lân-se, kap Au-chiu kî-thaⁿ só͘-chāi. In ê chûn sok-tō͘ kín, ū phâng oân-ná ē-tit kò-chiúⁿ, ē-tàng kòe hái mā ē-sái kò chiūⁿ ji̍p hô-chhoan. In chài Pak-au ê tōng-bu̍t phôe kàu Britain Kûn-tó kiam tāi-lio̍k. Ū-sî chò bé-bē, ū-sî kiam chhiúⁿ-kiap. In hō ka-kī hō chò Viking, ì-sù sī "Chhiúⁿ-kiap ê lâng".


Portal:Le̍k-sú/Selected article/4

Sam It Ūn-tōng kì-liām-pi tiâu-khek

Sam It Ūn-tōng (三一運動; 삼일 운동) sī Tiâu-siánJi̍t Hân Pèng-ha̍p liáu-āu só͘ hoat-khí ê to̍k-li̍p ūn-tōng, in-ūi hoat-seng tī 1919 nî 3 goe̍h 1 hō, só͘-í hō-chòe "Sam It". Kin-á-ji̍t, 3 goe̍h 1 hō tī Hân-kok kah Tiâu-sián nn̄g kok lóng sī kok-tēng ká-ji̍t, tī Hân-kok hō-chòe Sam·It Chiat (3·1절). 1919 nî 3 goe̍h 1 hō, 33 ūi Hân-kok To̍k-li̍p-ūn-tōng chham-ú-chiá tī Kiaⁿ-siâⁿ chhī-tiong-sim ê Thap-tōng Kong-hn̂g hoat-pió "To̍k-li̍p Soan-giân". Che ín-khí chhī-bîn ê chi-chhî kah kun-sûi, tōa-siaⁿ hoah chhut "To̍k-li̍p bān-sòe" ê kháu-hō. Kâng sî-kan, Pêng-jiáng mā hoat-seng sī-ui oa̍h-tāng; āu-lâi chiām-chiām hiòng kui-ê Tiâu-sián thoàⁿ-khui.


Portal:Le̍k-sú/Selected article/5
Portal:Le̍k-sú/Selected article/5