Tiong-hô-khu

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Tiong-hô-khu
中和區
Tiong-hô-khu, pòe-kéng ū Tâi-pak 101
Tiong-hô-khu, pòe-kéng ū Tâi-pak 101
Tiong-hô tī Sin-pak-chhī ê ūi-tì ê uī-tì
Tiong-hô tī Sin-pak-chhī ê ūi-tì ê uī-tì
Tiong-hô tī Sin-pak-chhī ê ūi-tì
Keng-hūi-tō͘: 25°59′50″N 121°30′15″E / 25.99722°N 121.50417°E / 25.99722; 121.50417
Kok-ka  Tâi-oân
Ti̍t-hat-chhī Sin-pak-chhī
Chèng-hú
 - Khu-tiúⁿ Lōa Chùn-ta̍t (賴俊達)
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 20.144 km2
Jîn-kháu (2022-nî 2-goe̍h)
 - Lóng-chóng 404,694 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 20,090.05/km2
 - Hō͘-kháu 404,694
Sî-khu Kok-ka Phiau-chún Sî-kan (UTC+8)
Iû-piān hō-bé 235
Bāng-chām https://www.zhonghe.ntpc.gov.tw/

Tiong-hô-khu (Hàn-jī: 中和區) sī Tâi-oân Sin-pak-chhī ê chi̍t ê chhī-hat-khu, ūi-tī Tâi-pak Phûn-tē ê se-lâm-pêng. In-ūi Tiong-hô-khu kap Éng-hô-khu ê koan-hē chin bi̍t-chhiat, só͘-í hō͘-lâng hō-chòe Siang-hô Tē-khu.

Tē-lí[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tiong-hô-khu ê tang-pak-pêng liân Éng-hô-khu; pak keh Sin-tiàm-khe kap Tâi-pak-chhī Bān-hôa-khu tùi khòaⁿ; se-pak-pêng óa Pang-kiô-khu; se-lâm-pêng óa Thó͘-siâⁿ-khu; tang-lâm kap Sin-tiàm-khu keh tio̍h Sin-tiàm-khe kap Hoâiⁿ-lō͘-lí Lo̍k-liâu Soaⁿ-tē (Hàn-jī: 橫路里鹿寮山地); tang-pêng koh ū chi̍t tè só͘-chai keh Sin-tiàm-khe óa Tâi-pak-chhī Bûn-san-khu.

Tē-hêng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tiong-hô-khu ê pak-pêng sī chhiong-chek pêng-goân, lâm-pêng khah chē soaⁿ-lūn.

Chúi-bûn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Sin-tiàm-khe sio̍k-î Tām-chúi-hô chúi-hē, sī Siang-hô Tē-khu kap Tâi-pak-chhī ê kài-hô.

Lâm-sì-kak-khe (南勢角溪) sī Sin-tiàm-khe ê chi̍t tiâu chi-liû, i hoat chū Hoâiⁿ-lō͘-lí soaⁿ-khu, goân-té hun 3 ê chi-liû nǹg kòe kui-ē Tiong-hô tē-khu, m̄-kò āu-lâi keng-kòe to͘-chhī kè-ōe kap hô-chhoan chéng-tī, í-keng lóng hō͘ lâng kái chòe pâi-chúi-kau ah.

 • Jī-peh-tiuⁿ-kau (二八張溝): se-pêng chi-liû, i ê chúi-thâu chit-má í-keng hō͘ Tiong-hô Pâi-chúi-lō͘ (中和排水路) cha̍h-tn̄g, , keng-iû Tiong-hô Thiu-chúi-chām (中和抽水站), ti̍t-chiap pâi-ji̍p Sin-tiàm-khe.
 • Tiong-hô-kau (中和溝): tiong-iong chi-liû, i ê chúi-thâu kiò-chòe Lâm-soaⁿ-kau (南山溝), chha-put-to iân Heng-lâm-lō͘ Jī-tōaⁿ, Lâm-san-lō͘ hiān-chhú-sî tāi-pō͘-hūn in-ūi to͘-chhī hoat-tián, lóng hō͘ tōa-lō͘ khàm--khí-lâi.
 • Hiā-iô-kau (瓦磘溝): tang-pêng chi-liû, mā kiò-chòe Thâm-kîⁿ-kau (潭墘溝), i ê chúi-bóe sī Tiong-hô kap Éng-hô ê hun-kài.

Tiong-goân-kau (中原溝) mā sī Sin-tiàm-khe tī Tiong-hô ê chi̍t tiâu chi-liû.

Khì-hāu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Le̍k-sú[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Goân-chū Bîn-cho̍k[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tiong-hô-khu í-chá sī goân-chū bîn-cho̍k Lûi-láng-cho̍k tòa ê só͘-chai, ū Pái-chih-siā (擺接社, kim-ji̍t Pang-liâu hù-kīn), Siù-lóng-siā (繡朗社, kim-ji̍t Siù-lóng-lí, Siù-san-lí).

Chheng-tiâu sî-tāi[siu-kái | kái goân-sí-bé]

1697 nî, Chheng-kok koaⁿ-goân Hiok Éng-hô «Pi-Hái Kì-iû» ū kì-lio̍k Pái-chih, Siù-lóng nn̄g siā. Liân-āu, Tân-lōa-chiang khún-hō tī Siù-lóng khai-khún, Hàn-jîn (chú-iàu sī Chiang-chiu-lâng) chiām-chiām khai-sí î-ji̍p Tiong-hô. Tō-kong í-āu, Siang-hô tē-khu lē-sio̍k Pái-chih-pó (擺接堡). 1859 nî Hiā-iô hoat-seng kài giâm-tiōng ê Choân-chiang-tàu, chō-sêng Pang-liâu-ke hóe-sio-chhù.

Ji̍t-pún sî-tāi[siu-kái | kái goân-sí-bé]

1895 nî It-bī Chiàn-cheng sî, Lâm-sì-kak-lâng Lī Tiâu-tòng, Lī Goân-tián hiaⁿ-tī-á, sut-niá hiong-chhin nn̄g-chheng-gōa lâng, chham-ú Pak Tâi-oân khí-gī, beh chìn-kong Tâi-pak-siâⁿ, kiat-kó hêng-tōng sit-pāi, Ji̍t-kun ūi-tio̍h pò-siû, pàng-hóe sio chng-thâu.

Ji̍t-pún sî-tāi chho͘-kî, Pái-chih-pó tī Siang-hô Tē-khu hâm-kài:

 • Ku-lūn-lân Khe-chiu-chng (龜崙蘭溪州庄), ūi-tī Éng-hô ê pak-pêng, saⁿ-bīn sī Sin-tiàm-khe.
 • Siù-lóng-chng (秀朗庄), ūi-tī Éng-hô ê tang-pêng.
 • Thâm-kîⁿ-chng (潭墘庄), ūi-tī Éng-hô ê lâm-pêng.
 • Chiang-hô-chng (漳和庄), ūi-tī Tiong-hô ê tiong-sim tē-tiám, pau-hâm Pang-liâu (枋寮), Jī-peh-tiuⁿ (二八張), Biō-á-bé (廟子尾), Hiā-iô (瓦磘) téng-téng chng-thâu.
 • Lâm-sì-kak-chng (南勢角庄), ūi-tī Tiong-hô ê tang-lâm.
 • Tiong-khiⁿ-chng (中坑庄), ūi-tī Tiong-hô ê se-lâm, chú-iàu sī soaⁿ-phiâⁿ.
 • Éng-hô-chng (永和庄), ūi-tī Tiong-hô ê se-pak, lîm Sin-tiàm-khe piⁿ, kap āu-lâi ê Éng-hô-khu bô koan-hē.
 • Gōa-îⁿ-soaⁿ-chng (外員山庄) ūi-tī Tiong-hô ê sai-pêng.
 • Sì-cha̍p-tiuⁿ-chng (四十張庄) ūi-tī Tiong-hô ê sai-pêng.
 • Îⁿ-soaⁿ-á-chng (員山仔庄) ūi-tī Tiong-hô ê sai-pêng.

1920 nî, tē-hng chè-tō͘ kái-chèng, Ji̍t-pún si̍t-bîn chèng-hú chhú Tiong-khiⁿ-chng (中坑庄) tē-it jī, Chiang--chng (漳和庄) tē-jī jī kap chò-hóe, hō-miâ Tiong-hô-chng (中和庄), lē-sio̍k Tâi-pak-chiu Hái-san-kūn (台北州海山郡), pau-koat kim-ji̍t ê Tiong-hô-khu kap Éng-hô-khu.

Tiong-hôa Bîn-kok Sî-tāi[siu-kái | kái goân-sí-bé]

1958 nî, kui-ê Ku-lūn-lân Tē-khu, kap Siù-lóng, Thâm-kîⁿ ê pō͘-hūn chng-thâu chū Tiong-hô-hiong lâi hun-khui, sêng-li̍p sin ê Éng-hô-tìn.

, sûi Tâi-pak chhī-khu hoat-tián--khí-lâi. 1979 nî Tiong-hô ê jîn-kháu chhiau-kòe 17 bān, i-hoat kái-chè ûi koān-hat-chhī Tiong-hô-chhī, ji̍t-āu jîn-kháu koh kè-siok chhèng-koân, 2000 nî ta̍t-kàu 40 gōa bān.

2011 nî, in-ūi Tâi-pak-koān seng-keh ûi Sin-pak-chhī, Tiong-hô-chhī chŏaⁿ kái-miâ chòe chhī-hat-khu Tiong-hô-khu.

Chèng-tī[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Khu-chèng cho͘-chit[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tiong-hô-khu Kong-só͘Sin-pak-chhī Chèng-hú tī Tiong-hô-khu ê phài-chhut tan-ūi, tī Tiong-hôa Bîn-kok tē-hng chèng-hú kè-kò͘ lāi-té i sī chhī-chèng-hú khu-chèng ê chip-hêng ki-koan, téng-thâu gia̍p-bū kàn-to̍k ki-koan sī Sin-pak-chhī Chèng-hú. Kh chhī-tiúⁿ jīm-bēng, jīm-kî bô pó-chiong. Khu-tiúⁿ kap chú-jīm pì-su chhiú-ē, ū siat 6-ê khò, 4-ê sek, lóng-chóng 9-ê lāi-pō͘ tan-ūi, in sī:[1]

 • Bîn-chèng-khò
 • E̍k-chèng Chai-hông Khó
 • Siā-hōe-khò
 • Kong-bū-khò
 • Keng-kiàn-khò
 • Jîn-bûn-khò
 • Pì-sù-sek
 • Hōe-kè-sek
 • Jîn-sū-sek
 • Chèng-hong-sek

Le̍k-jīm Siú-tiúⁿ[2][siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kōaⁿ-phài hiong-tiúⁿ
kài Miâ-sèⁿ Tóng-che̍k Chiū-jīm ji̍t-kî Sià-jīm ji̍t-kî Pī-chù
Pe̍h-ōe-jī Hàn-jī
1 游火金 Iû Hóe-kim
Kàn-chiap bîn-soán hiong-tiúⁿ
kài Miâ-sèⁿ Tóng-che̍k Chiū-jīm ji̍t-kî Sià-jīm ji̍t-kî Pī-chù
Pe̍h-ōe-jī Hàn-jī
1 Iû Hóe-kim 游火金 1946-01-23 1948-12-31
2 Iû Kiàn-tî 游建池 1949-01-01 1949-06-30
3 Iû Kiàn-tî 游建池 1949-07-01 1950-06-30
Ti̍t-chiap bîn-soán hiong-tiúⁿ (1951~1978)
kài Miâ-sèⁿ Tóng-che̍k Chiū-jīm ji̍t-kî Sià-jīm ji̍t-kî Pī-chù
Pe̍h-ōe-jī Hàn-jī
1 Siau Chhiong-tông 蕭昌銅 1951-07-01 1953-07-30
2 Siau Chhiong-tông 蕭昌銅 1953-08-16 1956-08-15
3 Siau Chhiong-tông 蕭昌銅 1956-08-16 1960-01-15
4 Tiuⁿ Kióng 張鞏 1960-01-16 1960-04-03 tòng-soán bô-hāu[3]
Tāi-lí Sēng Hêng-chhu 盛衡樞 1960-04-04 1960-05-31
4 Kang Kùi-goân 江貴元 Tiong-kok Kok-bîn Tóng 1960-06-01 1964-02-29 Lîm-kang Phài
5 Kang Kùi-goân 江貴元 Tiong-kok Kok-bîn Tóng 1964-03-01 1968-02-29 Lîm-kang Phài
6 Lîm Tek-hí 林德喜 Tiong-kok Kok-bîn Tóng 1968-03-01 1972-02-29 Lîm-kang Phài
7 Lîm Tek-hí 林德喜 Tiong-kok Kok-bîn Tóng 1972-03-01 1977-12-31 Lîm-kang Phài
8 Lī Hong-hái 呂芳海 Tiong-kok Kok-bîn Tóng 1978-01-01 1978-12-31 Lī-iû Phài
Ti̍t-chiap bîn-soán chhī-tiúⁿ (1979~2010)
kài Miâ-sèⁿ Tóng-che̍k Chiū-jīm ji̍t-kî Sià-jīm ji̍t-kî Pī-chù
Pe̍h-ōe-jī Hàn-jī
1 Lī Hong-hái 呂芳海 Tiong-kok Kok-bîn Tóng 1979-01-01 1985-01-28 Lī-iû Phài
Tāi-lí Lîm Kok-tī 林國治 1985-01-29 1985-03-31
2 Kang Siōng-chheng 江上清 Tiong-kok Kok-bîn Tóng 1985-04-01 1989-03-31 Lîm-kang Phài
3 Kang Siōng-chheng 江上清 Tiong-kok Kok-bîn Tóng 1989-04-01 1989-12-19 Lîm-kang Phài
Tāi-lí Tân Ka-heng 陳嘉興 1989-12-20 1990-02-28
4 Tâng Éng-hiông 童永雄 Tiong-kok Kok-bîn Tóng 1990-03-01 1994-02-28
5 Tâng Éng-hiông 童永雄 Tiong-kok Kok-bîn Tóng 1994-03-01 1998-02-28
6 Lī Hong-ian 呂芳煙 Tiong-kok Kok-bîn Tóng 1998-03-01 2002-03-01 Lī-iû Phài
7 Lī Hong-ian 呂芳煙 Tiong-kok Kok-bîn Tóng 2002-03-01 2006-02-28 Lī-iû Phài
8 Khu Sûi-ek 邱垂益 Tiong-kok Kok-bîn Tóng 2006-03-01 2010-12-24
Khu-tiúⁿ (2010 kàu-taⁿ)
kài Miâ-sèⁿ Tóng-che̍k Chiū-jīm ji̍t-kî Sià-jīm ji̍t-kî Pī-chù
Pe̍h-ōe-jī Hàn-jī
1 Khu Sûi-ek 邱垂益 Tiong-kok Kok-bîn Tóng 2010-12-25 2014-12-24 kái-chè āu sio̍k-jīm
2 Sîm Sek-hui 諶錫輝 2014-12-25 2016-07-31
3 Koa Khèng-tiong 柯慶忠 2016-08-01 2019-12-24
Tāi-lí Chiu Khèng-tìn 周慶珍 2018-12-25 2019-01-31
4 Lōa Chùn-ta̍t 賴俊達 2019-02-01 hiān-jīm

Bîn-ì tāi-piáu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tiong-hô-khu m̄ sī tē-hng chū-tī tan-ūi, bô ka-kī ê li̍p-hoat ki-koan, tān-sī tī Sin-pak-chhī Gī-hōe kap Li̍p-hoat-īⁿ ū ka-kī ê khu-he̍k bîn-ì tāi-piáu.

Khu-he̍k Chhī-gī-goân[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tiong-hô-khu sio̍k-tī Sin-pak-chhī Gī-hōe ê tē-6 Soán-kí-khu, ū 6 ūi khu-he̍k chhī-gī-goân.[4]

Khu-he̍k li̍p-hoat úi-oân[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tiong-hô-khu jîn-kháu chiok chē, só͘-í hō͘ lâng thiah-hun-chò nn̄g ê soán-kí-khu; ki-thong tang-pêng ê Siú-an Tē-khu kap Éng-hô-khu cho͘-sêng Sin-pak-chhī Tē-káu Soán-kí-khu, chhūn ê só͘-chāi cho͘-sêng Sin-pak-chhī Tē-peh Soán-kí-khu. Hiān-jīm (Tē-10 kài) ê lí-hoat úi-oân ū:

Hêng-chèng-khu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tiong-hô-khu lóng-chóng ū 93-ê , 2,963-ê lîn.

Chhù-hun-khu
Siù-an (秀安)

(17 ê lí)

Siù-lóng (秀朗) Siù-san (秀山), Siù-bêng (秀明), Siù-hong (秀峰), Siù-súi (秀水), Siù-jîn (秀仁) , Siù-sêng (秀成), Siù-hok (秀福), Siù-kéng (秀景), Siù-sū (秀士), Siù-gī (秀義)
Thâm-kîⁿ(潭墘) An-lo̍k (安樂), Thài-an (泰安), Tiong-an (中安), An-hô (安和), An-pêng (安平), An-sūn (安順), Gî-an (宜安)
Îⁿ-soaⁿ (員山)

(27 ê lí)

Tiong-kheⁿ

(中坑)

Kím-hô (錦和), Hoe-iâu (灰瑤), Kím-tiong (錦中), Kím-chhiong (錦昌), Kím-sēng (錦盛)
Sì-cha̍p-tiuⁿ

(四十張)

An-sūi (安穗), Ka-sūi (嘉穗), Bîn-an (民安), Ka-sin (嘉新), Ka-khèng (嘉慶), Bûn-goân(文元)
îⁿ-soaⁿ-á(員山子) Tek-sūi (德穗), Bîn-seng (民生), Kok-kong (國光), Kok-hôa (國華), 自強 (Chū-kiông), 清穗 (Chheng-sūi), Bêng-tek (明德), 壽德 (Siū-tek), 明穗 (Bêng-sūi)
Gōa-îⁿ-soaⁿ

(外員山)

Îⁿ-hù (員富), Îⁿ-sôaⁿ (員山), Chek-sūi (積穗), Bîn-iú (民有), Bîn-hiáng (民享), Sūi-sūi (瑞穗), Koan-sūi (冠穗)
Lâm-sì (南勢)

(24 ê lí)

Lâm-sì-kak (南勢角) Lāi-lâm (內南), Téng-lâm (頂南), Hoâiⁿ-lō͘ (橫路), Siū-lâm (壽南), Hôa-sin (華新), Chèng-lâm (正南), Hok-lâm (福南), Gōa-lâm (外南, Hô-heng (和興), Ho̍k-heng (復興), Kiat-heng (吉興), Tiong-heng (中興), Tang-lâm (東南), Chông-lâm (崇南), Hôa-lâm (華南), Tiong-hàu (忠孝), Heng-lâm (興南), Kéng-pêng (景平), Kéng-an (景安), Kéng-lâm (景南), Kéng-hok (景福), Kéng-pún (景本), Kéng-bûn (景文), Kéng-sin (景新)
Chiang-hô (漳和)

(25 ê lí)

Chiang-hô (漳和) Hok-bí (福美), Hok-chin (福真), Hok-siàn (福善), Hok-siâng (福祥), Ka-hô (佳和), Pang-liâu (枋寮), Biō-bí (廟美), Hiā-iô (瓦磘), Hok-hô (福和), Le̍k-hêng (力行), Chiang-hô (漳和), Sin-lâm (新南), Lâm-san (南山), Chèng-hêng (正行), Tek-hēng (正行), Liân-hô (連和), Liân-siâⁿ (連城), Kiàn-hô (建和), Phek-hô (碧河), Pêng-hô (平河), Jîn-hô (仁和), Sìn-hô (信和), Tiong-chèng (中正), Tiong-san (中山)
Éng-hô(永和) Tiong-goân (中原)

Koan-kong[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Éng-sî Tiong-hô Pat-kéng[5][siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Chiam-soaⁿ Boán-tō͘ (尖山晚渡)
 • Phek-ô͘ Chio̍h-koài (璧湖石怪)
 • Thâm-kîⁿ Kam-choân (潭墘甘泉)
 • Chio̍h-mn̂g Thoaⁿ-im (石門灘音)
 • Hok-hô Cheng-siaⁿ (福和鐘聲)
 • Îⁿ-soaⁿ Oán-thiáu (員山遠眺)
 • Bāng-khe Hoàn-goa̍t (網溪泛月)
 • Éng-hô Bō͘-tiâu (永和暮潮)

Sin Tiong-hô Pat-kéng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tiong-hô Khu-kong-só͘ tī 2016 nî kí-pān Sin Tiong-hô Pat-kéng Phiò-soán oa̍h-tāng, soán--chhut sin pat-kéng:

 • Tiong-hô Kok-bîn Ūn-tōng tiong-sim (中和國民運動中心)
 • Îⁿ-thong-sī (圓通寺)
 • Pe̍h-bé-sī (白馬寺)
 • Lâm-san Hok-tek-kiong (南山福德宮)
 • San-pún-sī Kì-liām-pi (山本氏紀念碑)
 • Kok-li̍p Tâi-oân Tô͘-su-koán (國立台灣圖書館)
 • Chó-gān Kong-tiau-kiô (左岸光雕橋)
 • Hok-hô-kiong (福和宮)

Iā-chhī[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kau-thong[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chia̍t-ūn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tâi-pak Chia̍t-ūn Tiong-hô Chām

Tâi-pak Chia̍t-ūn Tâi-pak Chia̍t-ūn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kong-lō͘[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ko-sok kong-lō͘ kap Khoài-sok kong-lō͘[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chhī-tō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • TW CHW106.svg Chhī-tō 106 Hō: Tiong-san-lō͘ Saⁿ Tōaⁿ → Kéng-pêng-lō͘ → Siù-lóng-kiô (26.7K~33.4K)
 • TW CHW112.svg Chhī-tō 112 Hō: Tiong-san-lō͘ → Kéng-an-lō͘ → Kéng-sin-ke (4.2K~6.8K)

Khu-tō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kong-chhia[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kong-chhia[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chia̍t-ūn chiap-lâu kong-chhia[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kok-tō Kheh-ūn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kong-lō͘ Kheh-ūn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Liân-êng kong-chhia[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Sin-pak chhī-khu kong-chhia[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chia̍t-ūn sian-tō kong-chhia[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Khoài-sok kong-chhia[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Lāi-ô͘ Kho-ha̍k Hn̂g-khu thong-khîn choan-chhia[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Lâm-káng Nńg-thé Hn̂g-khu thong-khîn kau-thong-chhia[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Sin-pak-chhī Sin-bah-suh (bián-hùi siā-khu bah-suh)[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Bī-lâi[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chia̍t-ūn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tâi-pak Chia̍t-ūn Tâi-pak Chia̍t-ūn

Khin-kúi[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Sin-pak Chia̍t-ūn Sin-pak Chia̍t-ūn

Kàu-io̍k[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tāi-choan[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ko-kip Tiong-ha̍k[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Sin-pak Chhī-li̍p Tiong-hô Ko-kip Tiong-ha̍k (新北市立中和高級中學)
 • Sin-pak Chhī-li̍p Kím-hô Ko-kip Tiong-ha̍k (新北市立錦和高級中學)
 • Sin-pak-chhī Su-li̍p Lâm-san Ko-kip Tiong-ha̍k (新北市私立南山高級中學)
 • Sin-pak-chhī Su-li̍p Tek-nâ Ko-kip Tiong-ha̍k (新北市私立竹林高級中學)

Kok-bîn Sió-ha̍k[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Sin-pak-chhī Tiong-hô-khu Tiong-hô Kok-bîn Sió-ha̍k (新北市中和區中和國民小學)
 • Sin-pak-chhī Tiong-hô-khu Kong-ho̍k Kok-bîn Sió-ha̍k (新北市中和區光復國民小學)
 • Sin-pak-chhī Tiong-hô-khu Chū-kiông Kok-bîn Sió-ha̍k (新北市中和區自強國民小學)
 • Sin-pak-chhī Tiong-hô-khu Siù-san Kok-bîn Sió-ha̍k (新北市中和區秀山國民小學)
 • Sin-pak-chhī Tiong-hô-khu Kéng-sin Kok-bîn Sió-ha̍k (新北市中和區景新國民小學)
 • Sin-pak-chhī Tiong-hô-khu Ho̍k-heng Kok-bîn Sió-ha̍k (新北市中和區復興國民小學)
 • Sin-pak-chhī Tiong-hô-khu Chek-sūi Kok-bîn Sió-ha̍k (新北市中和區積穗國民小學)
 • Sin-pak-chhī Tiong-hô-khu Kím-hô Kok-bîn Sió-ha̍k (新北市中和區錦和國民小學)
 • Sin-pak-chhī Tiong-hô-khu Heng-lâm Kok-bîn Sió-ha̍k (新北市中和區興南國民小學)

Kok-bîn Tiong-ha̍k[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Sin-pak Chhī-li̍p Tiong-hô Kok-bîn Tiong-ha̍k (新北市立中和國民中學)
 • Sin-pak Chhī-li̍p Chū-kiông Kok-bîn Tiong-ha̍k (新北市立自強國民中學)
 • Sin-pak Chhī-li̍p Chiang-hô Kok-bîn Tiong-ha̍k (新北市立漳和國民中學)
 • Sin-pak Chhī-li̍p Chek-sūi Kok-bîn Tiong-ha̍k (新北市立積穗國民中學)

Tô͘-su-koán[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chìn-siu Ha̍k-hāu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Sin-tiong-hô Siā-khu Tāi-ha̍k
 • Sin-pak-chhī Siông-liân Tāi-ha̍k
 • Lo̍k-lêng Tāi-ha̍k (Hoa-hā Kho-ki Tāi-ha̍k)

I-liâu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chham-khó chu-liāu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 1. "公所簡介-行政組織" (ēng Hôa-gí). 新北市中和區公所. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2021-09-26. 2022-03-31 khòaⁿ--ê. 
 2. https://www.zhonghe.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=69aaea7a71818a80
 3. "中和鄉長 當選無效". 聯合報. 1960-03-15. p. 3. 張鞏於參加中和鄉第四屆鄉長選舉投票之日,下午四時五十分,行將開票之前,竟跑入投票所,欲阻止開票;……此種行為,庭上認其已違反《台灣省妨礙選舉罷免取締辦法》第十六條第五款「妨害或擾亂投票或開票」之規定,乃予判令張鞏當選無效。 
 4. "選區議員-議員介紹" (ēng Hôa-gí). 新北市議會. 2022-03-31 khòaⁿ--ê. 
 5. "昔日之中和八景". 中和區公所. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2020-11-18. 2016-07-21 khòaⁿ--ê.