Tiong-hô-khu

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Tiong-hô-khu
中和區
Tiong-hô-khu, pòe-kéng ū Tâi-pak 101
Tiong-hô-khu, pòe-kéng ū Tâi-pak 101
Tiong-hô tī Sin-pak-chhī ê ūi-tì ê uī-tì
Tiong-hô tī Sin-pak-chhī ê ūi-tì
Keng-hūi-tō͘: 25°59′50″N 121°30′15″E / 25.99722°N 121.50417°E / 25.99722; 121.50417
Kok-ka Tâi-oân
Ti̍t-hat-chhī Sin-pak-chhī
Chèng-hú
 - Khu-tiúⁿ Lōa Chùn-ta̍t 賴俊達
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 20.294 km2
Jîn-kháu (2020 nî 12 goe̍h)
 - Lóng-chóng 411,214 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 20,262/km2
 - Hō͘-sò͘ 168,923
Sî-khu CST (UTC+8)
Iû-piān hō-bé 235
Bāng-chām https://www.zhonghe.ntpc.gov.tw/

Tiong-hô-khu (Hàn-jī: 中和區) sī Tâi-oân Sin-pak-chhī ê chi̍t--ê chhī-hat-khu, ūi-tī Tâi-pak Phûn-tē ê se-lâm-pêng. In-ūi Tiong-hô-khu kap Éng-hô-khu ê koan-hē chin bi̍t-chhiat, só͘-í hō͘-lâng hō-chòe Siang-hô Tē-khu.

Tē-lí[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tiong-hô-khu ê tang-pak-pêng liân Éng-hô-khu; pak keh Sin-tiàm-khe kap Tâi-pak-chhī Bān-hôa-khu tùi khòaⁿ; se-pak-pêng óa Pang-kiô-khu; se-lâm-pêng óa Thó͘-siâⁿ-khu; tang-lâm kap Sin-tiàm-khu keh tio̍h Sin-tiàm-khe kap Hoâiⁿ-lō͘-lí Lo̍k-liâu Soaⁿ-tē (Hàn-jī: 橫路里鹿寮山地); tang-pêng koh ū chi̍t tè só͘-chai keh Sin-tiàm-khe óa Tâi-pak-chhī Bûn-san-khu.

Tē-hêng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tiong-hô-khu ê pak-pêng sī chhiong-chek pêng-goân, lâm-pêng khah chē soaⁿ-lūn.

Chúi-bûn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Sin-tiàm-khe sio̍k-î Tām-chúi-hô chúi-hē, sī Siang-hô Tē-khu kap Tâi-pak-chhī ê kài-hô.

Lâm-sì-kak-khe (南勢角溪) sī Sin-tiàm-khe ê chi̍t tiâu chi-liû, i hoat chū Hoâiⁿ-lō͘-lí soaⁿ-khu, goân-té hun 3 ê chi-liû nǹg kòe kui-ē Tiong-hô tē-khu, m̄-kò āu-lâi keng-kòe to͘-chhī kè-ōe kap hô-chhoan chéng-tī, í-keng lóng hō͘ lâng kái chòe pâi-chúi-kau ah.

 • Jī-peh-tiuⁿ-kau (二八張溝): se-pêng chi-liû, i ê chúi-thâu chit-má í-keng hō͘ Tiong-hô Pâi-chúi-lō͘ (中和排水路) cha̍h-tn̄g, , keng-iû Tiong-hô Thiu-chúi-chām (中和抽水站), ti̍t-chiap pâi-ji̍p Sin-tiàm-khe.
 • Tiong-hô-kau (中和溝): tiong-iong chi-liû, i ê chúi-thâu kiò-chòe Lâm-soaⁿ-kau (南山溝), chha-put-to iân Heng-lâm-lō͘ Jī-tōaⁿ, Lâm-san-lō͘ hiān-chhú-sî tāi-pō͘-hūn in-ūi to͘-chhī hoat-tián, lóng hō͘ tōa-lō͘ khàm--khí-lâi.
 • Hiā-iô-kau (瓦磘溝): tang-pêng chi-liû, mā kiò-chòe Thâm-kîⁿ-kau (潭墘溝), i ê chúi-bóe sī Tiong-hô kap Éng-hô ê hun-kài.

Tiong-goân-kau (中原溝) mā sī Sin-tiàm-khe tī Tiong-hô ê chi̍t tiâu chi-liû.

Le̍k-sú[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Goân-chū Bîn-cho̍k[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tiong-hô-khu í-chá sī goân-chū bîn-cho̍k Lûi-láng-cho̍k tòa ê só͘-chai, ū Pái-chih-siā (擺接社, kim-ji̍t Pang-liâu hù-kīn), Siù-lóng-siā (繡朗社, kim-ji̍t Siù-lóng-lí, Siù-san-lí).

Chheng-tiâu sî-tāi[siu-kái | kái goân-sí-bé]

1697 nî, Chheng-kok koaⁿ-goân Hiok Éng-hô «Pi-Hái Kì-iû» ū kì-lio̍k Pái-chih, Siù-lóng nn̄g siā. Liân-āu, Tân-lōa-chiang khún-hō tī Siù-lóng khai-khún, Hàn-jîn (chú-iàu sī Chiang-chiu-lâng) chiām-chiām khai-sí î-ji̍p Tiong-hô. Tō-kong í-āu, Siang-hô tē-khu lē-sio̍k Pái-chih-pó (擺接堡). 1859 nî Hiā-iô hoat-seng kài giâm-tiōng ê Choân-chiang-tàu, chō-sêng Pang-liâu-ke hóe-sio-chhù.

Ji̍t-pún sî-tāi[siu-kái | kái goân-sí-bé]

1895 nî It-bī Chiàn-cheng sî, Lâm-sì-kak-lâng Lī Tiâu-tòng, Lī Goân-tián hiaⁿ-tī-á, sut-niá hiong-chhin nn̄g-chheng-gōa lâng, chham-ú Pak Tâi-oân khí-gī, beh chìn-kong Tâi-pak-siâⁿ, kiat-kó hêng-tōng sit-pāi, Ji̍t-kun ūi-tio̍h pò-siû, pàng-hóe sio chng-thâu.

Ji̍t-pún sî-tāi chho͘-kî, Pái-chih-pó tī Siang-hô Tē-khu hâm-kài:

 • Ku-lūn-lân Khe-chiu-chng (龜崙蘭溪州庄), ūi-tī Éng-hô ê pak-pêng, saⁿ-bīn sī Sin-tiàm-khe.
 • Siù-lóng-chng (秀朗庄), ūi-tī Éng-hô ê tang-pêng.
 • Thâm-kîⁿ-chng (潭墘庄), ūi-tī Éng-hô ê lâm-pêng.
 • Chiang-hô-chng (漳和庄), ūi-tī Tiong-hô ê tiong-sim tē-tiám, pau-hâm Pang-liâu (枋寮), Jī-peh-tiuⁿ (二八張), Biō-á-bé (廟子尾), Hiā-iô (瓦磘) téng-téng chng-thâu.
 • Lâm-sì-kak-chng (南勢角庄), ūi-tī Tiong-hô ê tang-lâm.
 • Tiong-khiⁿ-chng (中坑庄), ūi-tī Tiong-hô ê se-lâm, chú-iàu sī soaⁿ-phiâⁿ.
 • Éng-hô-chng (永和庄), ūi-tī Tiong-hô ê se-pak, lîm Sin-tiàm-khe piⁿ, kap āu-lâi ê Éng-hô-khu bô koan-hē.
 • Gōa-îⁿ-soaⁿ-chng (外員山庄) ūi-tī Tiong-hô ê sai-pêng.
 • Sì-cha̍p-tiuⁿ-chng (四十張庄) ūi-tī Tiong-hô ê sai-pêng.
 • Îⁿ-soaⁿ-á-chng (員山仔庄) ūi-tī Tiong-hô ê sai-pêng.

1920 nî, tē-hng chè-tō͘ kái-chèng, Ji̍t-pún si̍t-bîn chèng-hú chhú Tiong-khiⁿ-chng (中坑庄) tē-it jī, Chiang--chng (漳和庄) tē-jī jī kap chò-hóe, hō-miâ Tiong-hô-chng (中和庄), lē-sio̍k Tâi-pak-chiu Hái-san-kūn (台北州海山郡), pau-koat kim-ji̍t ê Tiong-hô-khu kap Éng-hô-khu.

Tiong-hôa Bîn-kok Sî-tāi[siu-kái | kái goân-sí-bé]

1958 nî, kui-ê Ku-lūn-lân Tē-khu, kap Siù-lóng, Thâm-kîⁿ ê pō͘-hūn chng-thâu chū Tiong-hô-hiong lâi hun-khui, sêng-li̍p sin ê Éng-hô-tìn.

, sûi Tâi-pak chhī-khu hoat-tián--khí-lâi. 1979 nî Tiong-hô ê jîn-kháu chhiau-kòe 17 bān, i-hoat kái-chè ûi koān-hat-chhī Tiong-hô-chhī, ji̍t-āu jîn-kháu koh kè-siok chhèng-koân, 2000 nî ta̍t-kàu 40 gōa bān.

2011 nî, in-ūi Tâi-pak-koān seng-keh ûi Sin-pak-chhī, Tiong-hô-chhī chŏaⁿ kái-miâ chòe chhī-hat-khu Tiong-hô-khu.

Hêng-chèng hun-khu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tiong-hô-khu lóng-chóng ū 93 , 2,963 lîn.

Chhù-hun-khu
Siù-an

(17 ê lí)

An-lo̍k, Thài-an, Tiong-an, An-hô, An-pêng, An-sūn, Gî-an, Siù-san, Siù-bêng, Siù-hong, Siù-súi, Siù-jîn, Siù-sêng, Siù-hok, Siù-kéng, Siù-sū, Siù-gī
Îⁿ-sôaⁿ

(27 ê lí)

Kím-hô, Hoe-iâu, Kím-tiong, Kím-chhiong, Kím-sēng, Sūi-sūi, Bîn-hiáng, Bêng-sūi, Bîn-iú, Koan-sūi, Siū-tek, Chheng-sūi, Bîn-seng, Bêng-tek, Chū-kiông, Tek-sūi, Kok-kong, Kok-hôa, Ka-sūi, Bîn-an, Ka-sin, Ka-khèng, Bûn-goân, Chek-sūi, Îⁿ-sôaⁿ, An-sūi, Îⁿ-hù
Lâm-sì

(24 ê lí)

Lāi-lâm, Téng-lâm, Hoâiⁿ-lō͘, Siū-lâm, Hôa-sin, Chèng-lâm, Hok-lâm, Gōa-lâm, Hô-heng, Ho̍k-heng, Kiat-heng, Tiong-heng, Tang-lâm, Chông-lâm, Hôa-lâm, Tiong-hàu, Heng-lâm, Kéng-pêng, Kéng-an, Kéng-lâm, Kéng-hok, Kéng-pún, Kéng-bûn, Kéng-sin
Chiang-hô

(25 ê lí)

Tiong-goân, Hok-bí, Hok-chin, Hok-siàn, Hok-siâng, Ka-hô, Pang-liâu, Biō-bí, Hiā-iô, Hok-hô, Le̍k-hêng, Chiang-hô, Sin-lâm, Lâm-san, Chèng-hêng, Tek-hēng, Liân-hô, Liân-siâⁿ, Kiàn-hô, Phek-hô, Pêng-hô, Jîn-hô, Sìn-hô, Tiong-chèng, Tiong-san

Koan-kong[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Éng-sî Tiong-hô Pat-kéng[1][siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Chiam-soaⁿ Boán-tō͘ (尖山晚渡)
 • Phek-ô͘ Chio̍h-koài (璧湖石怪)
 • Thâm-kîⁿ Kam-choân (潭墘甘泉)
 • Chio̍h-mn̂g Thoaⁿ-im (石門灘音)
 • Hok-hô Cheng-siaⁿ (福和鐘聲)
 • Îⁿ-soaⁿ Oán-thiáu (員山遠眺)
 • Bāng-khe Hoàn-goa̍t (網溪泛月)
 • Éng-hô Bō͘-tiâu (永和暮潮)

Sin Tiong-hô Pat-kéng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tiong-hô Khu-kong-só͘ tī 2016 nî kí-pān Sin Tiong-hô Pat-kéng Phiò-soán oa̍h-tāng, soán--chhut sin pat-kéng:

 • Tiong-hô Kok-bîn Ūn-tōng tiong-sim (中和國民運動中心)
 • Îⁿ-thong-sī (圓通寺)
 • Pe̍h-bé-sī (白馬寺)
 • Lâm-san Hok-tek-kiong (南山福德宮)
 • San-pún-sī Kì-liām-pi (山本氏紀念碑)
 • Kok-li̍p Tâi-oân Tô͘-su-koán (國立台灣圖書館)
 • Chó-gān Kong-tiau-kiô (左岸光雕橋)
 • Hok-hô-kiong (福和宮)

Iā-chhī[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kau-thong[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chia̍t-ūn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tâi-pak Chia̍t-ūn Tâi-pak Chia̍t-ūn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kong-lō͘[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ko-sok kong-lō͘[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chhī-tō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • TW CHW106.svg Chhī-tō 106 Hō: Tiong-san-lō͘ Saⁿ Tōaⁿ → Kéng-pêng-lō͘ → Siù-lóng-kiô (26.7K~33.4K)
 • TW CHW112.svg Chhī-tō 112 Hō: Tiong-san-lō͘ → Kéng-an-lō͘ → Kéng-sin-ke (4.2K~6.8K)

Khu-tō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kong-chhia[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kàu-io̍k[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tāi-choan[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ko-kip Tiong-ha̍k[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Sin-pak Chhī-li̍p Tiong-hô Ko-kip Tiong-ha̍k (新北市立中和高級中學)
 • Sin-pak Chhī-li̍p Kím-hô Ko-kip Tiong-ha̍k (新北市立錦和高級中學)
 • Sin-pak-chhī Su-li̍p Lâm-san Ko-kip Tiong-ha̍k (新北市私立南山高級中學)
 • Sin-pak-chhī Su-li̍p Tek-nâ Ko-kip Tiong-ha̍k (新北市私立竹林高級中學)

Kok-bîn Sió-ha̍k[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Sin-pak-chhī Tiong-hô-khu Tiong-hô Kok-bîn Sió-ha̍k (新北市中和區中和國民小學)
 • Sin-pak-chhī Tiong-hô-khu Kong-ho̍k Kok-bîn Sió-ha̍k (新北市中和區光復國民小學)
 • Sin-pak-chhī Tiong-hô-khu Chū-kiông Kok-bîn Sió-ha̍k (新北市中和區自強國民小學)
 • Sin-pak-chhī Tiong-hô-khu Siù-san Kok-bîn Sió-ha̍k (新北市中和區秀山國民小學)
 • Sin-pak-chhī Tiong-hô-khu Kéng-sin Kok-bîn Sió-ha̍k (新北市中和區景新國民小學)
 • Sin-pak-chhī Tiong-hô-khu Ho̍k-heng Kok-bîn Sió-ha̍k (新北市中和區復興國民小學)
 • Sin-pak-chhī Tiong-hô-khu Chek-sūi Kok-bîn Sió-ha̍k (新北市中和區積穗國民小學)
 • Sin-pak-chhī Tiong-hô-khu Kím-hô Kok-bîn Sió-ha̍k (新北市中和區錦和國民小學)
 • Sin-pak-chhī Tiong-hô-khu Heng-lâm Kok-bîn Sió-ha̍k (新北市中和區興南國民小學)

Kok-bîn Tiong-ha̍k[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Sin-pak Chhī-li̍p Tiong-hô Kok-bîn Tiong-ha̍k (新北市立中和國民中學)
 • Sin-pak Chhī-li̍p Chū-kiông Kok-bîn Tiong-ha̍k (新北市立自強國民中學)
 • Sin-pak Chhī-li̍p Chiang-hô Kok-bîn Tiong-ha̍k (新北市立漳和國民中學)
 • Sin-pak Chhī-li̍p Chek-sūi Kok-bîn Tiong-ha̍k (新北市立積穗國民中學)

Tô͘-su-koán[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chìn-siu Ha̍k-hāu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Sin-tiong-hô Siā-khu Tāi-ha̍k
 • Sin-pak-chhī Siông-liân Tāi-ha̍k
 • Lo̍k-lêng Tāi-ha̍k (Hoa-hā Kho-ki Tāi-ha̍k)

I-liâu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chèng-hú[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Khu-kong-só͘[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Cî-tha èng-hú Ki-koan[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Le̍k-jīm Hiong-/Tìn-/Khu-tiúⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Khu-he̍k Li̍p-hoat Úi-oân[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 1. "昔日之中和八景". 中和區公所. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2020-11-18. 2016-07-21 khòaⁿ--ê.