Liû-hêng-pēⁿ-ha̍k

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Liû-hêng-pēⁿ-ha̍k (流行病學; Eng-gú: epidemiology) sī chi̍t mn̂g teh thàm-thó éng-hióng jîn-lūi kûn-thé kiān-khong kap chi̍t-pēⁿ ê ha̍k-būn, iā sī kong-kiōng ōe-seng kap ī-hông i-ha̍k ê ha̍k-būn hoân-chio̍h. Liû-hêng-pēⁿ-ha̍k pī khoàⁿ-chò sī gián-kiù kong-kiōng ōe-seng ê ki-chhó͘ hong-hoat-lūn, tông-sî tī si̍t-chèng i-ha̍k tiong pān-ián piān-pia̍t chi̍t-pēⁿ in-sò͘ kap chòe-ka lîm-chhn̂g tī-liâu tô͘-kèng ê kho-ha̍k lí-lūn. Teh gián-kiù thoân-jiám-pēⁿ kap hui-thoân-jiám-pēⁿ ê sî-chūn, liû-hêng-pēⁿ-ha̍k-chiá ē chông-sū chē-chē sū-hāng, pau-hâm po̍k-hoat tiâu-cha, gián-kiù siat-kè, sò͘-kì ê so͘-chi̍p kap hun-sek téng-téng. Liû-hêng-pēⁿ-ha̍k-chiá pit-su ióng-iú liáu-kái kap sú-iōng bô-kāng léng-he̍k ê tì-sek, chhin-chhiūⁿ seng-bu̍t-ha̍k, seng-bu̍t thóng-kè-ha̍k, tē-lí chu-sìn hē-thóng kap siā-hōe kho-ha̍k téng. Liû-hêng-pēⁿ-ha̍k m̄-nā gián-kiù thoân-jiám-pēⁿ, kî-thaⁿ chhin-chhiūⁿ bān-sèng-pēⁿ, cheng-sîn-pēⁿ kap chū-sat téng-téng kiān-khong gī-tê; sīm-chì kok-chióng chi̍t-pēⁿ ê gûi-hiám in-chú iā ē-tàng chiâⁿ-chò i-ê gián-kiù chú-tê.