Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Commons-logo.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 1,024 × 1,376 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:932位元組)

Khài-iàu

Soat-bêng

The Wikimedia Commons logo, SVG version.

日期
Chhut-chhù This version created by Pumbaa, using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.)
Chok-chiá SVG version was created by User:Grunt and cleaned up by 3247, based on the earlier PNG version, created by Reidab.
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)

Message from the original creator, Reidab: "I'd be happy for the copyright to be transfered to the Wikimedia Foundation. I'll clean it up a bit and then sent it off to you. I think that illustrator can export to an svg, but if it can't, I'll send is as an eps."

SVG 開發

Siū-khoân

PD-icon.svg 此檔案不具有版權,屬於公有領域,因為其所包含之内容均為公共財產且沒有明確的原始作者資訊。
Trademarked
本作品含有在一個或多個司法管轄區内受商標法保護的內容。任意使用以致於侵害到商標擁有者的權益將可能會面臨刑事責任與民事賠償。請使用者使用前自行查明相關法律規定並承擔一切風險與責任。參見我們的免責聲明。使用本商標並不表示由維基共享資源或維基媒體基金會對持有人的背書,反之亦然。
This tag does not indicate the copyright status of the attached work. A normal copyright tag is still required. See Commons:Licensing.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 10 hāng) () (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500).
Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2014-nî 6-goe̍h 3-ji̍t (Pài 2) 13:432014-nî 6-goe̍h 3-ji̍t (Pài 2) 13:43版本的細圖1,024 × 1,376(932位元組)Steinsplitterminor corrections: geometry, structure, colors corrected (by Pumbaa80 & Perhelion)
2014-nî 4-goe̍h 10-ji̍t (Pài 4) 10:052014-nî 4-goe̍h 10-ji̍t (Pài 4) 10:05版本的細圖1,024 × 1,376(10 KB)ChrisiPKnow a valid SVG, thanks to Be..anyone
2007-nî 9-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài) 01:432007-nî 9-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài) 01:43版本的細圖1,024 × 1,376(10 KB)Connel MacKenzieReverted to version as of 10:57, 15 May 2006
2006-nî 10-goe̍h 30-ji̍t (Pài 1) 07:212006-nî 10-goe̍h 30-ji̍t (Pài 1) 07:21版本的細圖1,020 × 1,380(6 KB)Dbc334smaller size
2006-nî 5-goe̍h 15-ji̍t (Pài 1) 10:572006-nî 5-goe̍h 15-ji̍t (Pài 1) 10:57版本的細圖1,024 × 1,376(10 KB)WarXProper version :) - previous was not scaling proper in inkscape
2006-nî 3-goe̍h 21-ji̍t (Pài 2) 02:282006-nî 3-goe̍h 21-ji̍t (Pài 2) 02:28版本的細圖1,024 × 1,376(1 KB)Pumbaa80File completely re-coded. Now featuring geometry and structure ;-) Modifying this image version is definitely easier.
2005-nî 12-goe̍h 25-ji̍t (Lé-pài) 17:572005-nî 12-goe̍h 25-ji̍t (Lé-pài) 17:57版本的細圖1,144 × 1,534(2 KB)Dbenbennscale up, so it is big enough with "|thumb" syntax
2005-nî 10-goe̍h 18-ji̍t (Pài 2) 23:462005-nî 10-goe̍h 18-ji̍t (Pài 2) 23:46版本的細圖114 × 153(2 KB)Optimager~commonswikiMy old one was a little bit too cropped
2005-nî 10-goe̍h 18-ji̍t (Pài 2) 23:422005-nî 10-goe̍h 18-ji̍t (Pài 2) 23:42版本的細圖109 × 146(2 KB)Optimager~commonswiki
2005-nî 10-goe̍h 18-ji̍t (Pài 2) 23:312005-nî 10-goe̍h 18-ji̍t (Pài 2) 23:31版本的細圖612 × 792(2 KB)Optimager~commonswiki
(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 10 hāng) () (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500).

超過 100 個頁面有用到此檔案。 下列清單只列出前 100 筆有用到此檔案的頁面。 您也可以檢視完整清單

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

元資料