Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Ᵽ (P hù-ka huâiñ jī-ue̍h)
Ᵽ ᵽ
Capital and lowercase barred C
Sú-iōng huat
Su-siá hē-thóng Lating jī-bió
Luī-hîng Jī-bó
Gú-gên khí-guân Tanimuca-Retuarã gí [en]
Gú-im sú-iōng Tshing siong-sûn tshat-im [en] ê IPA/ɸ/ (fa)
Tshing siang-tûn sat-im p (pe) ê sàng-khì [en] im /pʰ/ (phe)
Unicode bé-uī U+2C63, U+1D7D
Li̍k-sú
Huat-tén
  • Ᵽ ᵽ
Kî-thañ

(siáu-siá [en]: ; (P/p hù-ka huâiñ jī-ue̍h), ing-gí: Ᵽ/ P with stroke) sī ên-sin latin jī-bó ê pèn-thé [en] jī-bó tsi-it, kiò-tsò hù-ka huâiñ jī-ue̍h ê P (Ᵽ/ᵽ). Thong-siông huâiñ jī-ue̍h sī thong-kuè P/p ê "siōng puàñ-poo [en]"; m̄-ku ū-tang-sî-á huâiñ jī-ue̍h mā-ē thong-kuè P/p ê "ē puàñ-poo [en]". Ᵽ it-puañ iōng teh tsi̍t-kuá piau-im hē-thóng lāi-té; pí-jū bí-sik im-piau [en] (APN), piáu-sī tsò tshing siong-sûn tshat-im [en] /ɸ/.

Im-ti̍k[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ᵽ/ᵽ in thong-siông ê im-ti̍k piáu-sī tsò tshing siong-sûn tshat-im [en] /ɸ/. Mā iōng-tsò tshing siang-tûn sat-im p(pe) ê sàng-khì [en] im /pʰ/ (phe).

Li̍k-sú ên-kik[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Teh 1987-nî, ᵽ hông iōng ê pen-siá Tucanoan gí-gên [en] ê Tanimuca-Retuarã gí [en]. Kin-kì Tanimuca-Retuarã gí ê bô-kāng-khuán hong-gên, ᵽ ē-sái piáu-sī tsò tshat-im [en] hi̍k-tsiá sat-im [en]. PotCoin sú-iōng Ᵽ (hù-ka jī-ue̍h ê P) lâi set-kè tsok-uî i-ê sòo-uī [en] bi̍t-khoo ê hû-hō.[1]

Kè-sǹg tāi-bé[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ᵽ/ᵽ (P/p hù-ka huâiñ jī-ue̍h) tāi-siá latin jī-bó Unicode tāi-bé uî 2C63[2]; Ᵽ ê siáu-siá ᵽ (p hù-ka huâiñ jī-ue̍h) Unicode tāi-bé uî 1D7D[3]. Kè-sǹg tāi-bé jû-hā sóo-sī.

Jī-hû
Unicode bîng-tshing LATING TUĀ-SIÁ JĪ-BÓ
Ᵽ (P HÙ-KA HUÂIÑ JĪ-UE̍H)
LATING SIÓ-SIÁ JĪ-BÓ
Ᵽ (P HÙ-KA HUÂIÑ JĪ-UE̍H)
Pen-bé 10 tsìn-tsè 16 tsìn-tsè 10 tsìn-tsè 16 tsìn-tsè
Unicode 11363 U+2C63 7549 U+1D7D
UTF-8 226 177 163 E2 B1 A3 225 181 189 E1 B5 BD
Jī-hû tī ín-iōng Ᵽ Ᵽ ᵽ ᵽ

Jī-hû pen-bé[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Unicode U+1D7D piáu-sī ᵽ sió-siá latin jī-bó (HTML ᵽ) ê Unicode tāi-bé, teh 2005-nî hông thiñ-ka káu Unicode 4.1 pán-pún[3]. Unicode U+2C63 Ᵽ tuā-siá latin jī-bó (HTML Ᵽ) tāi-bé, teh 2006-nî hông thiñ-ka kàu Unicode 5.0 pán-pún[2]. Ᵽ/ᵽ (phe) ē-tàng iōng i-hā ê Unicode jī-hû [en] tāi-bé piáu-sī:

Hîng-sik Jī-bó Jī-hû ket-kòo 16 tsìn-tsè tāi-bé Suat-bîng
Tuā-siá U+2C63 U+2C63 Lating tuā-siá jī-bó Ᵽ (P hù-ka huâiñ jī-ue̍h)
Sió-siá U+1D7D U+1D7D Lating sió-siá jī-bó ᵽ (p hù-ka huâiñ jī-ue̍h)

Tsù-kái[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  1. "PotCoin official website". Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2021-02-16. 2021-09-01 khòaⁿ--ê. 
  2. 2.0 2.1 Unicode Phonetic Extensions,"Ᵽ--2C63--Latin Extended-C Range: 2C60–2C7F"[1],The Unicode Standard, Version 14.0,retrieved 2022-02-26.
  3. 3.0 3.1 Unicode Phonetic Extensions,"ᵽ--1D7D--1Phonetic Extensions Range: 1D00–1D7F"[2],The Unicode Standard, Version 14.0,retrieved 2022-02-26.

Tsham-khó bûn-hèn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • Wolfgang Berndt, Guide d’orthographe du bandial[3], SIL International, 2011.
  • Peter Constable, Revised Proposal to Encode Additional Phonetic Symbols in the UCS (no L2/04-047)[4], 1er février 2004. (Eng-gí)
  • Lorna A. Priest, Revised Proposal to Encode Additional Latin Orthographic Characters (no L2/04-372R)[5], 9 décembre 2004. (Eng-gí)

Tsham-ua̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Guā-pōo lên-ket[siu-kái | kái goân-sí-bé]