Thâu-ia̍h/漢字版

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

chhiat-ōaⁿ     Thâu-ia̍h (Pe̍h-ōe-jī)     —      頭頁 (漢字)     切換
Beh siá hàn-jī bûn-chiuⁿ chìn-chêng, chhiáⁿ tāi-seng chham-khó Hàn-jī siá-chok kui-hoān, to-siā lí.
卜寫漢字文章進前,請代先參考漢字寫作規範,多謝汝。

歡迎光臨Wikipedia,儂儂攏會當寫兮自由百科全書
即馬有255,863白話字兮文章,漢字文章需要汝兮貢獻
Embassy, Embajada, 大使館, السفارة, Посольство, Botschaft, Ambassade, 대사관, Tòa đại sứ

FAQ · 沙盤 · 編輯 · Guestbook · 新文章 · 樹仔跤
按怎讀 (How to read) · 按怎拍字 (How to type POJ) · 按怎寫

Súi-khùi ê bûn-chiuⁿ

Lim Bo-seng.jpg
Lîm Bō͘-seng (林茂生), 1887 nî 10 goe̍h 30 ji̍t chhut-sì, sī Tâi-oân thâu-chi̍t ūi thiat-ha̍k phok-sū. I tī 1929 nî tit-tio̍h Bí-kok Columbia Tāi-ha̍k tiat-ha̍k phok-sū ha̍k-ūi, tńg Tâi-oân liáu-āu khì Tâi-lâm Ko-téng Kang-gia̍p Ha̍k-hāu kà-chheh, sī Eng-gí Tek-gì kho ê chú-jīm kiam tô͘-su-koán ê koán-tiúⁿ. 1945 nî, i chiap chò chiàn-āu Tâi-oân Tāi-ha̍k Bûn-ha̍k-īⁿ īⁿ-tiúⁿ. 1947 nî, 228 Sū-kiāⁿ hoat-seng tang-tiong, ū lâng chhiáⁿ i chhut-bīn hia̍p-siong sū-kiāⁿ ê chhu-lí pān-hoat. I jīn-ûi ha̍k-chiá put-eng-kai khì chhap chèng-tī, kan-na tī 3 goe̍h 4 ji̍t khì Chhú-lí Úi-oân-hoē hoat-piáu ián-káng, hi-bōng ài kong-pêng, ài ū kiàn-sek-sèng, tio̍h bô koh chhut-bīn. Chóng-sī kàu 3 goe̍h 10 ji̍t, poeh ê lâng khì in tau kā chhoā-cháu. Chū án-nē m̄-bat koh khoàⁿ tio̍h i ê lâng. (Tha̍k choân-phiⁿ...)

Lí kám chai-iáⁿ...

Doty.jpg

Sin-bûn kì-sū

Tong-nî ê kin-á-ji̍t...

Wikipedia兮姊妹工事

Wikipedia兮語言